Valitse sivu
kirkkonummi

ሓበሬታ ብዛዕባ ኪርኮኑሚ

ኪርኮኑሚ ኣብ ምዕራባዊ ማእክል ዝርከብ ኮሙን ኮይኑ፡ ልዕሊ 41 ሽሕ ነበርቲ ዝነብሩላ ከተማ እያ። ጎረባብቲ ዓዲታት ኪርኮኑሚ፡ ኤስፑ፡ ቪህቲን ሲውንቲዮን ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢ ባሕሪ ዝርከባ ኢንኮ እየን። ኣብቲ ኮሙን ሰለስተ ዝዓበያ ማእከላት ህዝቢ ኣለዋ፡ ማእከል ኮሙን ኪርኮኑሚ፡ ማሳላን ቬይኮላን እየን። ብተወሳኺ፡ ኪርኮኑሚ ሓያሎ ንኣሽቱ ዓድታት ኣለዋ።

 ኣብቲ ዓዲ ,ኦፕኢንኢምኢን ቫአራውስ ከተማ  ንደገፍቲ ዝተዓጽወ ወተሃደራዊ ከባቢ ዝኾነ ግዝኣት ናይቲ ኮሙን እውን ይርከብ።

ኣብዚ 86 ቀላያትን 145 ኪ.ሜ ገማግም ባሕርን ኣሎ። ኣብቲ ኮሙን ኣስታት 900 ደሴታት ኣለዋ።ትሕቲ 10% ስፍሓት ናይቲ ከተም ሳይት ፕላን ዘለዎ ከባቢ ስለዝኾነ ብዙሓት ውቁባት ተፈጥሮኣዊ ቦታታት፣ መዘናግዒ ቦታታትን ዕቑር ተፈጥሮን ኣለዉ።

ኪርኮኑሚ ክልተ ቋንቋታት ዝዛረብ ከተማ  እዩ። ፊንላንድ ብኣስታት 74% ካብ ህዝቢ፡ ሽወደንኛ ድማ ብ15% ይዛረቡ። ቀጺሎም ዝዓበዩ ጉጅለታት ቋንቋታት ኢስቶንያ፡ ሩስያ፡ ኣልባንያን እንግሊዝኛን እዮም።https://kirkkonummi.fi/kirkkonumminyt/

ኪርኮኑሚ ፊንላንድኛን ሽወደንኛን ዝዛረብ ሉተራን እምነት ኣለዎ። እተን በተክርስትያን ኻልኦት ሃይማኖታት ንዝርከቡ ሰባት እውን ብዙሕ ካብ ዲኖሚናላዊ ኣገልግሎት ወጻኢ ኣለወን።https://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/ ja ruotsinkielinen https://www.kyrkslattsforsamlingar.fi/ luterilainen seurakunta.

ኪርኮኑሚ ብዘይካ ጉባኤታት ሉተራን፡ ገዳምን ቤተ ክርስቲያንን ፖክሮቫ ኦርቶዶክሳውያን ዝነብሩላ እያ።https://pokrova.fi/ .

ካልኦት ሃይማኖታዊ ማሕበረሰባትን ጉባኤታትን እውን ኣብ ግዝኣት እቲ ከተማ ይንቀሳቐሱhttps://uskonnot.fi/?s=kirkkonummi&id=2540 .

ብዛዕባ ኪርኮኑሚን ነበርታን ዝያዳ ሓበሬታ ብቋንቋ ፊንላንድ ካብቲ ተኸታታሊ ሰነዳዊ ፊልም Matka kirkkonummelaisuuteen ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።:

ፖለቲካዊ ውሳነን ጽልዋን

ጉዳይ ኪርኮኑሚ ብቤት ምኽሪ ምምህዳር ዝውሰን ኮይኑ፡ ኣብ ምርጫ ከተም ዝተመርጹ 51 ኣባላት ኣለዉዎ። ቤት ምኽሪ ከተማ ካብ ኣባላቱ ቦርድ ምምህዳር ይመርጽ፣ እዚ ድማ እቲ ቤት ምኽሪ ዝህቦ ውሳነታት የዳሉን ብቤት ምኽሪ ዝወስዶ ውሳነታት ኣብ ግብሪ ከምዝውዕልን የረጋግጽ።

ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ምምህር ኣብያተ ምኽሪን ካልኦት ፖለቲካዊ ትካላትን ኣለውዎ። ናይ ኩሎም ኣጀንዳታትን ደቓይቕን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኮሙን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።http://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

ንምምህዳር  ርእይቶ ብምሃብ ወይ ድማ ናይ ምምህዳር ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ ውሳነታት ናይቲ ምምህዳር ክትጸልዎ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት እውን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ፣ https://www.kirkkonummi.fi/anna-palautetta-kunnan-palveluista tai በዚ ኣቢልካ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ውሳነ ክትጸልዎ ትኽእል ኢኻ።

ምዕባለ ኪርኮኑመ

ኪርኮኑሚ ብቐጻሊ እናዓበየን እናማዕበለን ይርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ኮሙን ሓደሽቲ መንበሪ ኣባይትን ንግዳዊ ቦታታትን ትልሚ ተታሒዙን ይህነፅን። ብዛዕባ ሓደስቲ ፕሮጀክትታት ህንጸትን መንበሪ ኣባይትን ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኮሙን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።https://www.kirkkonummi.fi/nahtavana-nyt-ja-uudet-hankkeet 

ትራፊክ ኣብ ኪርኮኑሚ

ኪርኮኑሚ ምስ ዞባ ርእሰ ከተማ ጽቡቕ ምትእስሳር ኣለዎ። ሄልሲንኪ ካብ ማእከል ኪርኮኑሚ ኣስታት 30 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ ኮይና፡ ካብ ማእከል ኪርኮኑሚ ናብ መደበር ባቡር ሄልሲንኪ ብባቡር ዝግበር ጉዕዞ ኣስታት 45 ደቓይቕ ይወስድ። ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ሄልሲንኪ-ቫንታ ዝግበር ናይ ባቡር ጉዕዞ 1h 15min ይወስድ። ብመንገዲ ባቡር ገማግም ባሕሪ ናብ ቱርኩ ዝግበር ጉዕዞ እንተወሓደ 1 ሰዓትን 20 ደቓይቕን ይወስድ።

ኪርኮኑሚ ኣብ ዞባ ሄልሲንኪ ትራንስፖርትን ኮሙናዊ ኮርፖሬሽንን (HSL) ኮይኑ፡ ኣብ ዞባ ርእሰ ከተማ ህዝባዊ መጓዓዝያ የዳሉ። ብዛዕባ መስመራትን ሰዓታትን ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Reittiopas.fi ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። . https://www.hsl.fi/?fromJourneyPlanner=true

ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ ነቲ ጉዕዞ ብናይ HSL መተግበሪ ኣብ ስልክኻ ወይ ብናይ መገሻ ካርድ ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ። ብዙሓት ድኳናትን ኪዮስክታትን ናይ መገሻ ትኬት እውን ይሸጡ። ካብቲ ማሽን ትኬት እውን ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብቲ መራሒ መኪና ትኬት ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ዋጋ ናይቲ ጉዕዞ ኣብ ንውሓት ናይቲ ጉዕዞ ይምርኮስ። ብዙሕ እንተተጓዒዝካ፡ ናይ ሲዝን ትኬት ካብ ናይ ሓደ ግዜ ክፍሊት ንላዕሊ ብተመጣጣኒ ዋጋ ክሽየጥ እዩ።https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat

ታሪኽ ኪርኮኑሚ

ኪርኮኑሚ ን9000 ዓመታት ዝኣክል ሰብ ዝነብረላ እያ። ኪርኮኑሚ ኣብቲ ብዕለት 21 መጋቢት 1330 እተጻሕፈ ናይ ላቲን ሰነድ ንመጀመርታ ግዜ ብስሙ ተጠቒሱ ኣሎ። እቲ ዝጸንሐ ህንጻ ኪርኮኑሚ፡ ኣብ ማእከል ዝርከብ ቤተክርስትያን እምኒ፡ ኣብ መበል 15 ክፍለ ዘመን ተዛዚሙ። ኣብ መንጎ ቱርኩን ቪቦርግን ዝነበረ ናይ ማእከላይ ዘመን መንገዲ ንጉስ ብኪርኮኑሚ ሓሊፉ ኣብ ህይወት ናይቲ ምምህዳር ጽልዋ ኣሕዲሩ።

ኣብቲ ዝጸበበ ክፋል ወሽመጥ ፊንላንድ ካብ ፖርካላ ክሳብ ኢስቶንያ ዝርከብ ትራፊክ ባሕሪ እውን ጽዑቕ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ብዛዕባ ፖርካላ ብጽሑፍ ዝተጠቕሰ ኣብ መበል 1200- ክፍለ ዘመን ኣብ ንጉስ ዴንማር ቫልደማር ዳግማዊ ሰጅሪ ዝጸሓፎ መምርሒ መርከብ እዩ።

ኣብ ኪርኮኑሚ ሕርሻ ተኻይዱ መግቢ ናብ ሄልሲንኪ ተወሲዱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መበል 1800 ክፍለ ዘመን ትራፊክ መርከብ ስቲም ምስ ተጀመረ፡ ህዝቢ ሄልሲንኪ ኣብ ኪርኮኑሚ ብዙሓት ናይ ሓጋይ ቪላታት ሰሪሑ።

ካልኣይ ውግእ ዓለም ንህይወት ኪርኮኑሚ ብዙሕ ጸልይዎ። ኣብቲ ምስ ሕብረት ሶቭየት ዝተኸተመ ውዕል ሰላም፡ ከባቢ ፖርካላ ን50 ዓመታት ንወተሃደራዊ መዓስከር ሶቭየት ክካረ ተሰማሚዑ። ሲሶ ካብ ኪርኮኑሚ፡ ፍርቂ ሲውንቲዮን ምሉእ ኮሙን ደገርቢን ናብ ሕብረት ሶቭየት ተሰጋጊሩ ምሉእ ህዝቢ ካብቲ ቦታ ተሰዲዱ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ክራይ ግዜ ካብ 1944 ክሳብ 1956 ጥራይ እዩ ጸኒሑ።

እቲ ከባቢ ናብ ፊንላንድ ምስ ተመልሰ ብዙሕ ሓደስቲ ህዝቢ ናብ ኪርኮኑመ ገዓዘ እሞ ኢንዱስትርያላይዜሽን ናይቲ ከባቢ ተጀሚሩ። ኪርኮኑሚ ብሓያል ዕቤት ይቕጽል ኣሎ። ካብ 1980 ጀሚሩ ብዝሒ ህዝቢ ኪርኮኑሚ ብዕጽፊ ወሲኹ።

ብዛዕባ ታሪኽ ኪርኮኑሚ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከተማ  ኪርኮኑሚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። https://www.kirkkonummi.fi/paikallishistoriaa-kulttuuri

ትርኢት ኪርኮኑሚ

ኪርኮኑሚ 77 ናይ ተፈጥሮ ዕቃበ ቦታታት ዘለዎ ኮይኑ፡ እዚኦም ድማ ንዓይነታት ተኽልን እንስሳን ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ዓይነታት መነባብሮ ንምሕላው ዝውዕሉ እዮም። ኣብዚ ዓበይቲ ናይ ተፈጥሮ ዑደት ቦታታት እውን ኣለዉ።

ካብተን ኣረጊት ቪላታት እተን ዝበለጻን ዝፍለጣን ኣብ ገማግም ቀላይ ቪትራስክ ዝርከባ ኣርት ኖቩ ቪላታት ሂቪትራስክን ቪላ ሂቪቶርፕን እየን። ህቪትራስክ ከም ቤተ መዘክር ኮይኑ ዝሰርሕ ኮይኑ ቪላ ሂቪቶርፕ ድማ ቤተክርስትያናት ኤስፑ ዝኸውን ማእከል ኮርስ እዩ።https://www.kirkkonummi.fi/luontoretkikohteet

ካልኦት ብስነ ህንጻ ​​መሳጢ ህንጻታት ድማ ኣብ ማእከል ኪርኮኑሚ ዝርከብ ኣብ መበል 1400- ክፍለ ዘመን ዝተሃንጸ ቤተ ክርስትያን ኣረጊት ቤተክርስትያን እምኒን ኣብ ጎድኑ ድማ ኣብ 2020 ዝተዛዘመ ቤተ መጻሕፍቲ ኪርኮኑሚ ፍይሪን እዮም።

ኣብ ከባቢ ቤተ መዘክር ራግቫልድስ፡ ባህላዊ ሕርሻ ምስ መረባኡ፡ ከምኡ’ውን ባህላዊ መልክዓ ምድሪ፡ መገዲ ተፈጥሮን ጀርዲን ኣሕምልትን ክትፈልጥ ትኽእል።https://kirkkonummi.fi/ragvalds-1/

ህጻናት ንኣብነት ኣብቲ ኣብ ሬህንዳል ዝርከብ ናይ ምሕብሓብ መካነ እንስሳታት ይግደሱ እዮም፣ ኣብኡ ዝተፈላለዩ እንስሳታት እውን ክትሕብሕብ ትኽእል ኢኻ።https://www.rehndahl.fi/

ኪርኮኑሚ ከም ከባቢ

ካርታ ኪርኮኑሚ ኣብዚ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#

ካብቲ ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይቲ ካርታ ዘሎ ርብዒ ቅርጺ፡ ዝተፈላለየ ትርኢትን ዝተፈላለየ ንዋት ካርታን ክትፈልጥ ትኽእል።