Valitse sivu
kirkkonummi

Asuminen

Luoma on virkeä kylä, jossa asumisella on tilaa kauniissa maalaismiljöössä. Osayleiskaavan tavoiteasettelun mukaisesti kunta pyrkii tarjoamaan uusille asukkaille ensisijaisesti mahdollisuutta maaseutumaisen asumiseen. 

Luoma sijaitsee Kirkkonummen itäosassa rajoittuen kuntarajaan Espoon suunnassa.

Asuinkäytössä olevia rakennuksia on yhteensä noin 250, joista melkein kaikki ovat yksiasuntoisia asuintaloja. Vapaa-ajan asuntoja on muutamia kymmeniä. Asutus on valtaosin haja-asutusluonteista.

Osayleiskaavassa tutkitaan mahdollisuuksia kasvattaa hallitusti Luoman väestöpohjaa ja osoittaa sijoittumispaikat uusille asunnoille. Varsinaista tavoitetta väestönkasvulle ei ole kuitenkaan asetettu, vaan asukastavoite selviää maankäyttöratkaisun pohjalta. Tavoitteena on maaseutumaisen täydennysasumisen sijoittaminen niin, että rakentamisen teho kasvaa Masalan keskustan suuntaan. Suunnittelussa otetaan huomioon Masalan osayleiskaavan tuleva maankäyttö.