Valitse sivu
kirkkonummi

Rakentaminen

Masala

Masala sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta ja noin 25 kilometrin päässä Helsingistä. Masalan liikekeskustaa kehitetään omalaisena pikkukaupunkina niin, että sen asukasmäärä kasvaa tuntuvasti, jolloin luodaan edellytykset elinkeinoelämän monipuolistumiselle. Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää Masalan yhdyskuntarakenne niin, että asuminen ja liikennejärjestelmä palvelevat asukkaiden ja elinkeinoelämän arjen sujuvuutta. Uusi maankäyttö mahdollistaa asukasmäärän merkittävän kasvattamisen nykytilanteesta, se voi jopa tuplaantua.

Sundsberg – Sarvvik

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen itäinen osa, Espoonlahteen rajautuvat Sundsbergin ja Sarvvikin alueet ovat kunnalle suuri kehittämispotentiaali, joka on tunnistettu myös Helsingin seudulla.

Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 Länsiväylän ja Sundsbergintien risteysalueen pohjoispuolelle on osoitettu keskustatoimintojen alue, jonne osayleiskaavassa voidaan keskittää palvelut ja tiivein rakentaminen: näin kuntaan syntyisi uusi pikkukaupunki. Merkittävä osa suunnittelualueesta on rakentamatonta, mikä mahdollistaa merkittävän asuntotuotannon ja työpaikkojen syntymisen alueelle. Sijainnin lisäksi merellisyys ja virkistys ovat alueen tärkeitä vetovoimatekijöitä. Tavoitteena on rakentaa Länsiväylän varrelle ja Espoonlahdelle rannalle moderni pikkukaupunki, joka erottautuu Helsingin seudulla omanlaisenaan. Toteuttamisessa hyödynnetään viimeisimmät kaupunkisuunnittelun innovaatiot ja ideat. Suunnittelu käynnistetään laatimalla alueelle kehityskuva, joka käsittää myös Jorvaksen alueen.