Valitse sivu
kirkkonummi

Aluevaalit 2022

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto.

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue 

Kirkkonummella äänestetään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaita.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa? 

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Miten toimin aluevaaleissa? 

Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Vaalipäivän äänestys toimitetaan Kirkkonummen kunnan äänestysalueilla klo 9.00-20.00. Äänestysalueiden äänestyspaikat 23.1.2022 ovat:

Äänestysalue Äänestyspaikka    Äänestyspaikan osoite  
1. Lapinkylä   Sjökulla skola Sjökullantie 285
2. Veikkola Veikkolan koulu  Kisapolku 7
3. Masala Nissnikun koulu Masalantie 268 
4. Gesterby

Winellska skolan

Gesterbynkaari 3 (sisäänkäynti A4)
Gesterbyn koulukeskus  
5. Kirkonkylä Pääkirjasto kirjastotalo Fyyri Kirkkotori 1
6. Tolsa Laajakallion koulu Laajakalliontie 4
7. Kantvik  Kantvikin koulu Toppapolku 2
8. Sundsberg  Kartanonrannan koulu Kartanonkuja 1

Äänioikeutetun äänestyspaikka vaalipäivänä ilmenee kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta aluevaaleissa 2022.
Lue lisää äänestysalueiden ja -paikkojen muutoksista >>

Huomioitavaa äänestäjälle:

Kasvomaskin käyttöä suositellaan äänestyspaikkojen tiloissa. Äänestä ainoastaan oireettomana. 

Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyt henkilöt voivat äänestää vain varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022 omassa äänestyspaikassaan. 

Tässä tapauksessa kyseisen henkilön tulee vaalipäivänä 23.1.2022 ottaa yhteyttä omaan äänestyspaikkaansa sopiakseen tarkasta äänestysajasta. Äänestys tapahtuu äänestyspaikan ulkopuolella. 

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkojen puhelinnumerot:

Lapinkylän vaalilautakunta Sjökulla skola 050 414 1512
Veikkolan vaalilautakunta Veikkolan koulu 050 414 1516
Masalan vaalilautakunta Nissnikun koulu 050 414 1444
Gesterbyn vaalilautakunta Winellska skolan 050 327 2618
Kirkonkylän vaalilautakunta   Pääkirjasto Fyyri 040 126 9118
Tolsan vaalilautakunta Laajakallion koulu 050 327 2642
Kantvikin vaalilautakunta Kantvikin koulu 050 327 2671
Sundsbergin vaalilautakunta Kartanonrannan koulu  040 126 9573

Äänestäjä voi ottaa äänestyspaikalle mukaan oman kynänsä, suositellaan lyijykynän tai kuulakärkikynän käyttämistä. Tussikynää ei saa käyttää.

Äänestäjä on velvollinen esittämään äänestystilanteessa selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaan voimassa oleva asiakirja, jolla voi todistaa henkilöllisyyden (poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu voimassa oleva kuvallinen ja virallinen henkilöllisyystodistus).

Äänestäjiä pyydetään tarkastamaan vaalipäivän äänestyspaikkansa kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta. Ilmoituksen mukaan ottaminen äänestyspaikalle on suotavaa, ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Kuka voi äänestää kotonaan 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä  ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu  omaishoitaja, jos tämän henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan  Kirkkonummi. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä äänestää myös 
omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja. 

Koronavirustaudin vaikutus kotiäänestykseen ja turvallisuus  

Pidä riittävä turvaväli kotiäänestystilanteessa paikalla oleviin henkilöihin. Äänestys voidaan toimittaa myös mahdollisuuksien mukaan äänestäjän kodin pihalla. 

Mikäli kotiäänestäjä on eristyksessä, äänestys järjestetään mahdollisuuksien mukaan äänestäjän kodin pihalla. 

Eristyksessä olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä  tapauksessa, että henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja  muihin ihmisiin (riittävä etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa), hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla.  

Suositellaan maskin käyttämistä äänestystilanteessa. Kotiäänestyksen toimitsija voi myös antaa kasvomaskin äänestäjälle.  

Ennen äänestystoimituksen alkua on hyvä pestä kädet tai käyttää käsihuuhdetta. 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen  

Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Henkilö, jonka ilmoitus kotiäänestyksestä saapuu 11.1.2022 jälkeen, ei voi äänestää kotonaan.