Valitse sivu
kirkkonummi

Paikkatietokysely

Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa varten järjestettiin 25.3.-6.5. välisenä aikana kaikille avoin internet-pohjainen paikkatietokysely. Kyselyllä kartoitettiin mm. kunnan asukkaiden ja kunnassa työssä käyvien kokemuksia ja mielipiteitä omasta arkiympäristöstään.

Vastauksia saatiin n. 80 kpl. Mapita Oy on koostanut paikkatietokyselystä analyysiraportin.