Valitse sivu
kirkkonummi

Arkkitehtuurikasvatushanke_POISTETTU

Arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen sisältyy yhtenä keskeisenä toimenpiteenä Suomen Valtioneuvoston 1998 hyväksymään arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Suomen perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Samalla laki velvoittaa kaikkia ottamaan vastuuta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Myös maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus.

Arkkitehtuurikasvatuksella luodaan edellytyksiä tälle osallistumiselle jakamalla lapsille ja nuorille tietoa, mahdollistamalla keskinäistä kokemusten vaihtoa, luomalla heille elämyksiä ja kehittämällä vaikuttamisen taitoja.Kirkkonummen a-poliin kuului tästä syystä 13-18 –vuotiaille suunnattu arkkitehtuurikasvatushanke: ”Kirkkonummi eilen-tänään-huomenna” –niminen oppisisältö, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa.

Oppisisällön tuottamiseen haettiin tukea Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahastosta. Oppisisältö dokumentoidaan ja tuotteistetaan siten, että sitä on mahdollista toteuttaa muissakin kunnissa joko osana niiden a-polityötä tai normaalin opetustyön puitteissa.

Oppisisältö koostui useasta erilaajuisesta osiosta, joissa tarkastellaan valittuja Kirkkonummen alueita eri oppiaineiden näkökulmasta historian, nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiivistä. Osioiden toteuttamisessa hyödynnettiin Arkkitehtuurikeskus ry:n työntekijöiden lisäksi kunnan asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä.

Oppisisältö toteutettiin lukuvuoden 2013-2014 aikana Kirkkoharjun koulun kanssa. Sen tuloksia hyödynnettiin a-polin laatimisessa ja koko prosessista kootaan julkaisu, joka liitetään osaksi Kirkkonummen a-polia. Lisäksi tuloksista järjestettiin seminaari 28.4.2014 kunnan luottamushenkilöille ja yhdistyksille sekä kaikille avoin näyttely kunnantalon aulassa 28.4.-30.5.2014 ja pääkirjastossa 25.9.-18.10.2014.