Valitse sivu
kirkkonummi

Arviointi muuttuu elokuussa 2021

Perusopetuksen oppilaan arviointia koskevat valtakunnalliset uudistukset tulevat voimaan ensi lukuvuoden alussa. Opetushallitus on laatinut uuden arviointiluvun, joka siirtyy sellaisenaan noudatettavaksi. Arviointilukua on täsmennetty Kirkkonummella paikallisesti täsmennettävien asioiden mukaisesti.

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä itsearviointia (formatiivinen arviointi). Oppilaan osaamista arvioidaan suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin (summatiivinen arviointi). Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena. Kirkkonummella käyttäytymisen tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

1.       oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan,

2.       oppilas noudattaa sääntöjä ja ohjeita,

3.       oppilas ottaa muut ihmiset huomioon sekä

4.       oppilas ottaa huomioon ympäristönsä.

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa kriteereihin ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset.

Oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä tulee antaa riittävästi tietoa. Arvioinnin periaatteista ja käytänteistä tiedotetaan ensi lukuvuodesta lähtien huoltajakäsikirjan avulla. Huoltajakäsikirja tulee olemaan saatavilla Kirkkonummen kunnan verkkosivuilta sekä koulujen omilta sivuilta. Kirkkonummella yhteisinä tiedon antamisen käytänteinä ovat oppimiskeskustelut sekä väli-, lukuvuosi- ja päättötodistukset. Jokaisella vuosiluokalla pidetään oppimiskeskustelu, johon osallistuvat opettaja, oppilas ja huoltaja.

Valtakunnallisesti on linjattu, että numeroarvosanat tulevat käyttöön viimeistään neljännen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa. Kirkkonummella vuosiluokkien 1–3 lukuvuositodistuksissa käytetään sanallisia arvioita. Välitodistus annetaan viidenneltä vuosiluokalta lähtien eli ensimmäisen numeerisen lukuvuositodistuksen saamisen jälkeen.

Paikallisen arviointiluvun ehdotus (lautakunta käsittelee 26.5.2020) löytyy sivupalkista. Huoltajilta pyydetään kommentteja koskien oppimiskeskustelua sekä tietoa siitä, mitä asioita arvioinnista toivotaan tiedotettavan arvioinnin huoltajakäsikirjassa, vaikuta ja vastaa kyselyyn