Valitse sivu
kirkkonummi

Medvastön ja Stormossenin luonnonsuojelualueet

Medvastön-Stormossenin luonnonsuojelualueilla merenrantaluonto säväyttää monipuolisuudellaan. Edustavat kosteikot, lehdot ja perinnemaisemat sekä näille ominaiset eliölajit muodostavat yhden arvokkaimmista luontokokonaisuuksista pääkaupunkiseudulla.

Palveluvarustus

Pysäköintipaikat: auton voi jättää Hirsalantien ja Dåvitsintien levennyksille