Valitse sivu
kirkkonummi

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Reklamaatiot

Kirkkonummen Vesi  käsittelee liikelaitokselle reklamaatiolomakkeella

lähetetyt kirjalliset reklamaatiot ja korvausvaatimukset.

Jos sopimusta, laskua tai vesihuoltolaitoksen toimintaa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

www.kuluttajaneuvonta.fi