Valitse sivu
kirkkonummi

Grundläggande utbildning

Inom den grundläggande utbildningen undervisar man årskurserna 1–9.

  • Grundskolans mål är att stödja elevernas personliga tillväxt och deras roll som medlemmar i samhället samt att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter.
  • Grundskolans uppgift är att främja bildning och jämlikhet i samhället samt enligt principen om kontinuerligt och livslångt lärande öka elevernas förutsättningar att delta i utbildning och på andra sätt utveckla sig själva under hela livet.
  • Grundskolan ger förutsättningar och behörighet för studier på andra stadiet.

I Kyrkslätt har vi elva finskspråkiga och tre svenskspråkiga grundskolor.