Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

Pienimuotoisesta, alle 500 tonnin hyödyntämisestä jätetään kunnan ympäristönsuojelumääräysten
11 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan vähintään 30 pv ennen suunnitellun hyödyntämisen aloittamista.

Ilmoituslomake

Lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

 

Yli 500 tonnin jätemäärän hyödyntäminen katsotaan yleensä ammattimaiseksi tai laitosmaiseksi jätteen käsittelyksi. Tällöin rekisteröinti-ilmoitus jätetään MARA-asetuksen (843/2017) mukaisesti Uudenmaan ELY-keskukselle (linkki ilmoituksen tekemiseen).

Jos hyödyntämiskohde sijaitsee pohjavesialueella tai MARA-asetuksen ehdot eivät täyty esimerkiksi jätteen laadun osalta, tulee hyödyntämiselle hakea ympäristölupaa.

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa