Valitse sivu
kirkkonummi

Ilmoitus ruoppauksesta tai muusta pienestä vesirakennustyöstä

Ruoppausta tai muuta vesirakennustyötä suunniteltaessa tulee ottaa yhteys Uudenmaan ELY-keskukseen, joka arvioi toimenpiteen merkitystä ja ilmoituksen tai luvan tarpeellisuutta. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös hankkeita, jotka eivät tarvitse aluehallintoviraston lupaa. Toimenpiteestä ja työn suorittamistavasta on ilmoitettava vesialueen omistajalle ja valtion valvontaviranomaiselle (Uudenmaan ELY-keskus) vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen internet-lomakkeen avulla. Lomake ohjautuu alueen ELY-keskukseen.

Lomakkeet ja ohjeet