Valitse sivu
kirkkonummi

Kaavoitusohjelma 2017-2021

Kirkkonummen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoitusohjelman 19.12.2016 § 126.

Ohjelma on laadittu vuosille 2017-2021. Vuoden 2017-2018 hankkeet ovat sitovia ja vuoden 2019-2021 hakkeet ohjeellisia. Ohjelma päivitetään 2018.

Kaavoitusaloitteet käsitellään kaavoitusohjelman yhteydessä

Kaavoitusaloitteet seuraavaan kaavoitusohjelmaan on toimitettava kuntaan vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä. Kaavoitusohjelmassa 2016-2020 mukana olevista hankkeista, joita ei ole kaavoitusohjelmassa 2017-2021, ei maanomistajien tarvitse tehdä uusia kaavoitusaloitteita, vaan ne otetaan huomioon.

Kaavoitusaloite on vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus, johon liitetään aluerajauskartta, kiinteistö- ja omistajatiedot sekä yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kaavoitusaloitteet osoitetaan Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja lähetetään osoitteella Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI tai sähköpostitse kirjaamo@kirkkonummi.fi

Näytä suurempi kartta