Valitse sivu
kirkkonummi

Koulut poikkeusolojen aikana

Tässä on koottuna Kirkkonummen suomenkielisten opetuspalvelujen kouluihin sovitut yhteiset järjestelyt. Kunkin koulun rehtori täydentää ohjeita koulukohtaisin toimenpitein, sillä koulujen koosta, tiloista ja eri tilanteista johtuen kouluilla joudutaan tekemään yksikkökohtaisia ratkaisuja annettujen valtakunnallisten ohjeiden toteuttamiseksi ja soveltamiseksi.

Perusopetuksessa palataan lähiopetukseen ja vältetään lähikontakteja

Perusopetus on perusopetuslain mukaisesti lähiopetusta 14.5.-30.5.2020 välisenä aikana. Opetusta ei siis voida poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen päätyttyä jatkaa etäopetuksena, vaikka opetuksen järjestäjä tai huoltaja sitä toivoisivat. Opetus toteutetaan päätetyn tuntijaon mukaisesti.

Opetuksen järjestäminen

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkouluissa opetusryhmille järjestetään puolestaan kotiluokat, ja aineenopettajat liikkuvat ryhmien välillä. Opetusryhmissä panostetaan väljyyteen tilaratkaisujen kautta ja huolehditaan turvaväleistä. Joissakin kouluissa, mm. isoissa yhtenäiskouluissa, on saatu opetuskäyttöön alueelta muita lisätiloja, ja kaikkia koulujen omia tiloja hyödynnetään opetuksen järjestämisessä.

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja kouluille on hankittu desinfiointiaineita ja käsipyyhepaperia.

Koska kasvosuojainten käyttöä ei suositella lapsille, eikä käytettäväksi kouluissa, maskeja ei käytetä. Seuraamme kuitenkin valtakunnallista tutkittua tietoa, ja päivitämme ohjeistusta siltä osin, kuin valtakunnalliset ohjeet mahdollisesti muuttuvat tai täsmentyvät.

 

Välitunnit

Välitunteja tullaan porrastamaan, turvavälit huomioidaan siirtymisissä ja opetusryhmät pidetään erillään mm. jakamalla välituntialueita. Opettajat voivat pitää välitunnit sopivaksi katsomissaan väleissä ja valvovat tällöin välitunnit opetusryhmänsä osalta. Yhteisten välituntien aikana huolehditaan päätetyistä valvontavuoroista.

 

Kouluruokailu

Ruokailujärjestelyistä on sovittu kouluittain kunkin koulun oman ruokahuoltohenkilöstön kanssa. Ruokailujärjestelyt ovat sen mukaiset, mitkä onnistuvat kussakin koulussa. Vältämme laajoja yhteisruokailuja ruokaloissa ja ruokailuetäisyyksiä väljennetään. Kouluilla tarjotaan lämmin ruoka, mutta poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat siihen, että joudumme käyttämään kertakäyttöastioita ja pidentämään jakaantuvaa ruokailuaikaa.

 

Riskiryhmään kuuluvat ja luvan hakeminen poissaoloon

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §), jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena.

Esi- ja perusopetuksessa ja muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa poissaoloon tulee siis aina hakea ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Vapautus koulutyöstä haetaan Wilman välityksellä; anomukset osoitetaan rehtorille, mikäli haetaan vapautusta koulutyöstä yli 3 päivän ajaksi. Opettaja antaa ohjeet kotona suoritettavista koulutehtävistä, kuten normaalissa poissaolossa.

 

Keskustelu oppilaiden kanssa

Oppilaiden kanssa keskustellaan etäopetusjakson aikaisista kokemuksista ja normaaliajan koulutyöstä poikkeavista toimintatavoista sekä suojautumis- ja hygieniatoimista ikätaso huomioiden.

Oppilashuoltohenkilöstöä on kouluilla tavattavissa, ja heidän tehtävänsä on yhdessä opetushenkilöstön kansa arvioida poikkeusolojen vaikutusta oppilaiden oppimiseen ja tuen tarpeeseen.

Kevätjuhlapäivä la 30.5.2020

Koulut tiedottavat tarkemmin kevätjuhlapäivän ohjelmastaan.

Oppilaat saavat todistuksensa omalta opettajaltaan luokassa tai ulkona, koulun pihalla. Koulussa olevat oppilaatkaan eivät voi kokoontua saliin isoksi ryhmäksi. ​Huoltajat eivät voi tulla luokkiin tai isoina määrinä/ryhminä koulujen pihoille.

Jos oppilas ei pääse koululle lukuvuoden päätöspäivänä, todistukset postitetaan. ​

Stipendit jaetaan koulussa oman opettajan antamana omassa opetustilassa.

Kevätjuhlapäivän kuljetusjärjestelyjen osalta sivistyspalvelukeskuksesta informoidaan suoraan Wilman kautta huoltajia.

Sivua päivitetty 13.5.2020