Valitse sivu
kirkkonummi

Ledd verksamhet

Den ledda motionen under vårterminen ordnas 8.1–28.4.2024

Våra glada idrottsinstruktörer önskar dig hjärtligt välkommen att motionera! Målet är att ge dig glädje och rekreation genom mångsidiga inne- och vattenmotionsgrupper. Vi ordnar verksamhet runt om i kommunen. Vi hjälper dig också då du hellre motionerar ensam än i ledd grupp.

Om du har frågor om vilken grupp som skulle passa dig, kontakta vårt kansli tfn 040 126 9404 eller reservera tid hos hälsomotionsinstruktören vid MotionsINFO.

Idrottstjänsternas egen ledda motion kompletteras av många föreningar i Kyrkslätt.

Den ledda verksamhetens terminer samt försäkring

Deltagarna i våra grupper är försäkrade enligt Kyrkslätts kommuns försäkringsskydd. Vi rekommenderar att varje motionär har en egen försäkring.

Följ med aktuell info på Facebook @kirkkonummennuorisojaliikunta

Anmälningen till den ledda verksamheten

www.kuntapalvelut.fi

Nivåer inom motionsgrupperna
Välj nivå enligt din nuvarande kondition.

nivå 1: För personer med god kondition.
nivå 2: För personer som inte utövar motion regelbundet. Aningen lugnare tempo än nivå 1.
nivå 3: Funktionsförmågan är försvagad. Anpassad vattengympa.
nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.
Hälsoidrottsinstruktör Johanna Tyrväinen p.040 561 2203
Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm p.040 563 4317