Valitse sivu
kirkkonummi

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja kouluittain. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä lisäaikaa. Oppimäärän voi suorittaa myös osallistumalla erillisiin kokeisiin. Lukiosta valmistuakseen opiskelijan on suoritettava vähintään 75 kurssia. Aikuislukiossa vähimmäismäärä on 44 kurssia. Lukiokoulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Edellytykset

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet tai henkilöt, joilla muuten voidaan katsoa olevan riittävät edellytykset opinnoista suoritumiseen (esim. perustutkinto suoritettu ulkomailla).

Toimintaohjeet

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Päivälukioihin haetaan täyttämällä yhteishakulomake. Yhteishaut toteutetaan keväisin (seuraavana syksynä alkava koulutus). Yhteishakujen toteutuksesta vastaa Opetushallitus ja Etelä-Suomen lääninhallitus.

Lisätietoja yhteishausta ja koulutustarjonnasta saat esimerkiksi peruskoulusi opinto-ohjaajalta
Opetushallituksen tai Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistysosaston www-sivustoilta, tai koulutustarjonnan valtakunnallisesta hakupalvelusta Koulutusnetistä [OPH ja Työministeriö].

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.Lukion oppimäärän laajuus on kolme vuotta ja lukio tulee pääsääntöisesti suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion päätteeksi opiskelija osallistuu valtakunnalliseen ylioppilastutkintoon.

Lukiokoulutus yleissivistävänä koulutuksena antaa opiskelijalle valmiudet jatko-opintoihin yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai muussa ammatillisessa koulutuksessa.