Valitse sivu
kirkkonummi

Perhe Kirkkonummella

Avioliitto

Suomessa avioliiton voi solmia kaksi täysi-ikäistä (18-vuotiasta) ihmistä. Myös samaa sukupuolta olevat ihmiset voivat mennä naimisiin.

Ennen avioliiton solmimista on tehtävä avioliiton esteiden tutkinta, jolla varmistetaan, ettei avioliitolle ole Suomen lain mukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai liian läheinen sukulaisuussuhde. Esteiden tutkintaa pyydetään Digi- ja väestötietovirastosta hyvissä ajoin ennen hääpäivää.

Pariskunnan pitää ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle myös, minkä sukunimen tai mitkä sukunimet he ottavat käyttöön avioliiton solmimisen jälkeen. Sukunimi voi olla yhteinen jommankumman puolison nimi, yhdistelmänimi tai keksitty uusi sukunimi. Puolisot voivat myös säilyttää omat nimensä.

Mikäli molemmat puolisot eivät kuulu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, avioliittoon vihkiminen tapahtuu Digi- ja väestötietovirastossa. Lähin virasto on Espoossa (Miestentie 3 02150 Espoo ), mutta voit varata ajan mistä tahansa Suomen Digi- ja väestötietovirastosta. Vihkijä voi tulla myös juhlatilaan tai pariskunnan kotiin suorittamaan vihkimisen.

Avoliitto

Avoliitossa puolisot asuvat yhdessä, mutta eivät ole naimisissa keskenään. Heillä voi olla myös yhteisiä lapsia. Avoliitossa eläviä puolisoita eivät koske samat elatusta, leskeneläkettä tai perintöä koskevat lait kuin avioliitossa eläviä puolisoita. Myös yhteisen lapsen isyys on tunnustettava erikseen.

Avoliitosta löydät lisää tietoa täältä: https://infofinland.fi/fi/family/common-law-relationship

Lapset

Kun lapsi syntyy, tiedot syntymästä menevät sairaalasta suoraan Digi- ja väestötietovirastoon. Sinun täytyy ilmoittaa lapsen nimet, äidinkieli ja muut tarvittavat tiedot Digi- ja väestötietovirastoon erillisellä lomakkeella, joka lähetetään sinulle kotiin.

Raskaana olevan äidin ja syntyneen lapsen terveydestä huolehtivat äitiys- ja lastenneuvola. Kouluiässä lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin. Lisää tietoa äidin ja lapsen terveyspalveluista löydät Terveys Kirkkonummella -sivuilta.

Työssäkäyvillä vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin. Äidillä on oikeus äitiyslomaan ja isällä isyyslomaan. Perhevapaista löydät lisää tietoa InfoFinland.fi-sivulta: https://infofinland.fi/fi/work-and-enterprise/employees-rights-and-obligations/family-leave

Päivähoidosta, koulusta ja niihin hakeutumisesta löydät lisää tietoa Koulutus Kirkkonummella -sivuilta.

Kunnallisen päivähoidon ja asukaspuistojen lisäksi Kirkkonummella voi osallistua erilaisten järjestöjen perheille suunnattuun toimintaan:

  • seurakunnat
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  • Suomen Punainen Risti,
  • Luckan (Saloviuksentie 3, Kauppakeskus Kirsikka)
  • asukasyhdistykset ja lukuisat urheiluseurat järjestävät ystävätapaamisia ja ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille

Lapsiperheitä tuetaan Suomessa myös taloudellisesti. Näistä tuista löydät lisää tietoa täältä: https://infofinland.fi/fi/family/financial-support-for-families

Nuoret

Kirkkonummella on kolme nuorisotilaa:

Nuorisotilat ovat 3. luokkalaisille – 17-vuotiaille nuorille ja lapsille tarkoitettuja ilmaisia ajanviettopaikkoja. Nuorisotilat ovat nuorten käytettävissä arki-iltoina. Osa nuorisotiloista on avoinna myös lauantaisin.

Nuorille suunnatusta muusta toiminnasta löydät lisää tietoa Vapaa-aika Kirkkonummella -sivuilta sekä kunnan nettisivuilta https://www.kirkkonummi.fi/nuoriso.

Ikäihmiset

Kirkkonummella on paljon iäkkäille ihmisille suunnattuja palveluita. Niistä löydät enemmän tietoa Länsi-uudenmaan hyvinvointialueen nettisivuilta  tai Seniori-infosta.

Jos hoidat apua tarvitsevaa iäkästä omaistasi kotona, sinulla saattaa olla oikeus omaishoidon tukeen. Lisää tietoa omaishoidosta saat ottamalla yhteyttä seniori-infoon. seniori-info.ita@luvn.fi

Ongelmat perheessä

Lasten ja nuorten ongelmat

Jos haluat neuvoja vanhemmuuteen tai jos jokin raskaudessa, lapsen hyvinvoinnissa, vanhemmuudessa, lapsen kehityksessä ja käyttäytymisessä, perheen tilanteessa tai ristiriidoista perheen sisällä painaa mieltäsi, voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan.

Ilmoittaudu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perheneuvolan asiakkaaksi soittamalla neuvontapuhelimeen tiistaisin tai keskiviikkoisin klo 12–13 tai to klo 9–10, p. 040 126 9249. Vastaanottopalvelut toimivat vain ajanvarauksella. 

Voit keskustella lapsen tai nuoren ongelmista myös lastenneuvolassa tai kouluterveydenhoitajan ja -kuraattorin kanssa.

Nuori voi hakea apua joko yksin tai vanhempiensa kanssa myös Ohjaamosta tai Kirkkonummen kunnan Etsivästä nuorisotyöstä.

Parisuhteen ongelmat

Jos sinulla on ongelmia puolisosi tai avopuolisosi kanssa, voit hakea apua ja tukea ongelmien ratkaisemiseksi joko yksin tai yhdessä puolisosi kanssa.

Apua parisuhteen tai perheen ongelmiin voi hakea perheasioiden sovittelusta. Ajan voi varata perheneuvolasta soittamalla numeroon 040 1269 249. Tarkempaa tietoa sovittelusta ja puhelinajoista löydät täältä: https://www.luvn.fi/fi/palvelut/perhekeskus/perheoikeudelliset-palvelut/perheasioiden-sovittelu.

Myös Kirkkonummen perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Perheneuvojilla ja vastaanottosihteereillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Palvelut ovat maksuttomia. Keskuksella saat apua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Muilla kielillä voi asioida tulkin avustuksella, mutta tulkin kustannukset on maksettava itse.

Familia Clubin Duo-projektilla on parisuhdeneuvontaa kahden kulttuurin pareille suomeksi ja englanniksi. Neuvonta on maksullista. https://www.familiary.fi/adviceandsupport.html  

Väkivalta ja väkivallan uhka

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi olla fyysistä (esimerkiksi lyömistä tönimistä, kiinni pitämistä), psyykkistä (esimerkiksi haukkumista, uhkailua, manipulointia, eristämistä), taloudellista ja seksuaalista. Väkivallan uhri voi olla kumpi tahansa puolisoista.

Jos perheesi jäsen käyttää väkivaltaa sinua tai muita perheenjäseniä kohtaan tai jos pelkään, että näin voi tapahtua, ota yhteyttä arkisin klo 8–15 sosiaalitoimiston päivystysnumeroon 029 151 6005 ja muina aikoina sosiaali- ja kriisipäivystykseen 029 151 2221.

Pääkaupunkiseudulla on useita turvakoteja, joihin voi mennä yhdessä lasten kanssa, jos kotiin jääminen on pelon, väkivallan tai väkivallan uhan takia mahdotonta tai vaarallista. Turvakodeissa saat apua tilanteen käsittelemiseen.

Saat turvakodeista lisää tietoa sosiaalitoimistosta. Voit soittaa myös Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakotiin kaikkina vuorokauden aikoina numeroon 09 4777 180. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi, kun soitat.

Naisten turvakoti Monan yhteystiedot löydät täältä: https://monikanaiset.fi/turvakoti-mona/.

Jos olet nuori ja sinulla on ongelmia kotona voit ottaa yhteyttä Suomen Punaisen Ristin nuorten turvataloon: turvatalo.espoo@redcross.fi

Lastensuojelu

Jos epäilet, että lapsi on vaarassa tai avun tarpeessa, tee lastensuojeluilmoitus. Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen joko soittamalla sosiaalipäivystykseen (arkena klo 8–15, 040 573 9193, muina aikoina ota kiireellisissä asioissa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, 029 151 2221) tai toimittamalla kirjallisen lastensuojeluilmoituksen lastensuojelun toimistoon (Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniityntie 2, 02400 Kirkkonummi).

Lastensuojeluilmoituksen saatuaan viranomaiset selvittävät, onko lastensuojelulle tarvetta. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Lastensuojelun tavoite on tukea perhettä niin, että lastensuojelun tarve poistuu. Tukimuodoista voit lukea lisää täältä: https://www.luvn.fi/fi/palvelut/perhekeskus/lastensuojelu  ja https://www.lastensuojelu.info/sf/

Avioero

Kumpi tahansa puoliso voi jättää avioerohakemuksen Espoon Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kansliaan. Avioeroa voit hakea myös yksin, vaikka puolisosi ei haluaisi erota. Voit lähettää hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan sähköpostina (lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi) tai postitse osoitteeseen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, Vitikka 1 B 2.

Lisää tietoa avioeron hakemisesta löydät täältä: https://infofinland.fi/fi/family/divorce
ja lasten asemasta avioerotilanteessa täältä: https://infofinland.fi/fi/family/divorce/children-in-a-divorce.

Kun läheinen kuolee Suomessa

Jos läheinen kuolee äkillisesti ja tarvitset tukea, voit saada apua aikuissosiaalityön työntekijöiltä. Voit soittaa aikuissosiaalityön päivystysnumeroon 029 151 6005 arkisin klo 8–15. Muina aikoina voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puhelin 029 151 2221.

Voit saada apua ja tukea myös Suomen Punaiselta Ristiltä ja Kirkkonummen evankelisluterilaiselta seurakunnalta p. 050 383 9371. Sinun ei tarvitse kuulua kirkkoon saadaksesi apua seurakunnalta.

Jos läheisesi on kuollut yllättäen jossakin muualla kuin sairaalassa, ilmoita asiasta heti poliisille soittamalla numeroon 112.

Hautaamiseen liittyvissä järjestelyissä ota yhteys yksityisiin hautaustoimistoihin, jotka auttavat kaikissa järjestelyissä.

Läheisen kuolemaan liittyy Suomessa paljon pakollista asioiden selvittelyä ja erilaisten asiakirjojen toimittamista lukuisiin eri paikkoihin.

Myös syntyperäiset suomalaiset tarvitsevat usein asiantuntijan apua selvitäkseen läheisen kuolemaan liittyvistä lakisääteisistä velvollisuuksista.

Mikäli taloudellinen tilanteesi sallii, voit kääntyä minkä tahansa lakiasiantoimiston puoleen. Mikäli tulosi eivät ole riittävät, voit saada maksutonta oikeusapua Länsi-Uudenmaan Oikeusaputoimistosta. Voit kysyä neuvoa tai varata ajan ma-pe klo 8.00–16.15 numerosta 029 566 1820. https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html