Valitse sivu
kirkkonummi

Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden järjestämiseksi. Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman.

Alusjätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen on suunniteltava ottaen huomioon sataman tyyppi ja koko sekä alukset, jotka satamaa käyttävät.

Mikäli satama ei tarvitse toimintaansa varten ympäristölupaa, sataman tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ympäristöluvanvaraisen sataman jätehuoltosuunnitelma esitetään osana ympäristölupahakemusta.

Uudesta satamatoiminnasta ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus sisältää jätehuoltosuunnitelman.

Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava, jos jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei ole ollut tarpeen tarkistaa kolmen vuoden kuluessa sen hyväksymisestä, sataman pitäjän on lähetettävä valvontaviranomaiselle ilmoitus, että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voimassa.

Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään lomakkeella, joka on ohjeineen saatavana ympäristöhallinnon sivuilta. Lomake toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle. Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähkopostitse osoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi.