Valitse sivu
kirkkonummi

Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä

Selvitys jätetään rakennusvalvonnalle rakennus- tai purkulupahakemuksen tai purkuilmoituksen yhteydessä. Ympäristötarkastaja tarkastaa selvityksestä, ovatko ilmoitetut jätteiden vastaanottopaikat asianmukaiset.