Valitse sivu
kirkkonummi

Tarkistuslista – voiko vesimittarin vaihtaa?

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan verkkoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnosta liittämiskohtaan saakka. Kiinteistönomistajan on tarkastettava ja kunnossapidettävä laitteistoa säännöllisesti (Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, kohta 8.6).

Vesimittari on vesilaitoksen omaisuutta ja vesilaitoksella on oikeus huoltaa ja vaihtaa mittaria tarvittaessa. Jos kvv-laitteiston kunto on normaali, huoltaminen ja vaihtaminen onnistuu hyvin. Jos asentaja arvioi, että  mittaria ei voida vaihtaa riskittömästi, asentaja antaa  kiinteistönomistajalle tai  -haltijalle  korjauskehotuksen. Kiinteistönomistajam o tilattava tarvittavat korjaustyöt viivytyksettä ulkopuoliselta putkialan ammattilaiselta ja tämän jälkeen mittarinvaihtoaika 

Vanhemmilla omakotialueilla tyypillisiä vesimittarinvaihdon estäviä ongelmia ovat

– valurautaiset lähdöt
– vinot putket