Valitse sivu
kirkkonummi

Töiden tilausehdot, Kirkkonummen Vesi

Kaikki vesijohtoon liittämiseen ja  tonttihaaroihin  tarvittavat työt liitoskohdan ja kiinteistön vesimittarin välillä tekee aina Kirkkonummen Veden asentaja asiakkaan tilauksesta.  Maanrakennusta lukuunottamatta mitään  töitä liitoskohdan ja vesimittarin välillä  ei saa tehdä itse eikä teettää muilla kuin Kirkkonummen Veden asentajalla. Muulla tavalla toteutetut työt puretaan asiakkaan kustannuksella. 

Työtilaus voidaan käsitellä, kun 

1. Liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna Kirkkonummen Vedelle.
2. Asiakas on hankkinut maankaivutyöhön tarvittavat selvitykset ja luvat, mukaan lukien maanalaisten kaapeleiden johtokarttaselvityksen. Jos kaivutyöt ulottuvat kunnan alueelle, on asiakkaalla oltava hankittuna lupa kaivamiseen yleisillä alueilla lupapiste.fi -palvelun kautta. Asiakkaan on pyydettäessä esitettävä em. selvitykset. (Lisätietoja selvityksistä)
3. Tarvittavat liikennejärjestelyt ja sovitut maankaivutyöt on tehty ennen liittämisajankohtaa.

Tilaajan on huomioitava, että

  • Kirkkonummen Vesi laskuttaa kaikista töistä voimassa olevan hinnaston ja taksojen mukaan. Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä laskutettu liittymismaksu ei sisällä maksua liitostöistä.
  • Kirkkonummen Vesi suorittaa liitostyöt valmiiksi kaivettuun, työturvalliseen kaivantoon. Mikäli kaivannon turvallisuudessa on puutteita, Kirkkonummen Vesi voi kieltäytyä suorittamasta tilattua työtä.
  • Kaivannon vaatimukset Työmaaliitokset ja käyttämättä jääneet liitokset on aina tulpattava runkolinjan kyljestä saakka. Asiakkaan on tehtävä tilaus tulppaamisesta Kirkkonummen Vedelle yhden kuukauden kuluessa työmaan päättymisestä. Muussa tapauksessa Kirkkonummen Vesi voi tilata kaivutyöt ja suorittaa tulppauksen asiakkaan kustannuksella.
  • Jos rakennustyömaalla tarvitaan vettä, on vesimittari asennettava jo rakennusaikana.

Lisäksi noudatetaan Kirkkonummen Veden yleisiä Toimitusehtoja, ja voimassaolevia Taksoja sekä Hinnastoa