Valitse sivu
kirkkonummi

Toimenpideohjelma

Metsänhoitotöiden toimenpideohjelma laaditaan määrävälein. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnalla ei ole voimassaolevaa toimenpideohjelmaa.

Toimenpideohjelmassa esitetään yhdyskuntatekniikan lautakunnalle vuoden aikana kunnan metsissä suoritettavat toimenpiteet.
Kunnan omistamien metsien käsittelyn päämäärät ja toimintaperiaatteet perustuvat Metsästrategiaan. Strategian perusteella on laadittu Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma.

Toimenpideohjelmassa sijoitetaan eri hoitoluokkiin kunnan omistukseen tulleet metsäalueet sekä tarkistetaan mm. ennestään kunnan omistuksessa olleiden metsäalueiden sijoittuminen eri hoitoluokkiin sekä metsien hoito- ja käsittelytapoja.