Valitse sivu
kirkkonummi

Toimittamaton loppukatselmus/ulkopuolinen tarkastus

Vastaamme rakennuslupiin liittyviin kysymyksiin Lupapiste.fi-palvelussa neuvontapyynnön kautta. Palvelu on käyttäjälle maksuton. Kirjautumisen jälkeen aukeaa hankesivu, jonka vihreän toimintapalkin _kysy neuvoa_ kautta pääsee muodostamaan neuvontapyynnön. Neuvontapyynnössä on avoin tekstikenttä ja mahdollisuus lisätä liitteitä.

Rakennuslupaan liittyvät asiakirjat ja piirustukset on mahdollista ostaa käyttöön Lupapiste Kaupan kautta. Mikäli piirustuksia ei löydy kaupasta, tulee palvelun kautta tehdä asiakirjapyyntö, jolloin asiakirjat ovat saatavilla kaupasta pienellä viiveellä.

Edellytys hyväksytylle katselmukselle on, että rakennustyö on tehty luvan mukaisesti ja rakentamisajankohdan säännöksiä noudattaen.

Voimassaolo

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pyydettävä loppukatselmus rakennusvalvontaviranomaiselta luvan voimassaoloaikana. Luvan voimassaololle on mahdollista hakea jatkoaikaa.

Jos loppukatselmus on toimittamatta ja rakennusluvan voimassaoloaika on päättynyt, noudatetaan seuraavia menettelytapoja:

 • Luvan voimassaolon päättymisestä on kulunut korkeintaan viisi (5) vuotta; rakennushankkeelle tulee hakea jatkoaikaa takautuvasti. Loppukatselmus pidetään viranomaiskatselmuksena normaalisti. Jatkoaika haetaan Lupapiste.fi -palvelusta.
 • Luvan voimassaolon päättymisestä on kulunut 5-15 vuotta ja luvan osittainen loppukatselmus (käyttöönotto) on suoritettu; voidaan rakennushankkeelle luvan voimassaolon päättymisen jälkeen suorittaa tarkastuskäynti ja rakennushanke kirjataan päättyneeksi.

  Tarkastuskäynnillä tulee rakennushankkeen vastaavien työnjohtajien olla paikalla sekä tarkastusasiakirjojen olla kunnossa (153 §:n ilmoitus, vastaavan-, KVV- ja IV- tarkastusasiakirja). Mikäli rakennushankkeen vastuuhenkilöt eivät ole käytettävissä, tulee hakea uusi rakennuslupa, jonka yhteydessä määrätään asiantuntija- tai ulkopuolinen tarkastus.

  Mikäli luvalla on käsitelty ainoastaan talousrakennus, voidaan toimia tämän ohjeen mukaisesti vaikkei osittaista loppukatselmusta olisi suoritettu.
 • Luvan voimassaolon päättymisestä on kulunut 5–15 vuotta ja katselmukset ovat pitämättä tai jos luvan voimassaolon päättymisestä on yli 15 vuotta; tulee kiinteistön haltijan hakea uusi rakennuslupa.
  Jos lupaan ei liity alkuperäisen lupaan verrattuna muutoksia, lupaa haetaan alkuperäisillä suunnitelmilla. Voimassa ovat alkuperäisen luvanhakuajankohdan rakentamismääräykset. Mahdolliset jälkikäteen tehdyt muutokset ja niihin liittyvät määräykset käsitellään tapauskohtaisesti. Lupaharkinta ja luvan myöntämisen edellytykset käydään kuitenkin läpi aina lupaprosessissa ja edellytysten on täytyttävä ennen kuin lupa voidaan myöntää.

  Uudessa luvassa rakennushankkeelle määrätään asiantuntijatarkastus tai ulkopuolinen tarkastus. Tarkastuksen tekijällä on oltava tarkastukseen tekemiseen tarvittava koulutus ja kokemus, ja hänen on annettava suostumuksensa tehtävään kirjallisesti lupaa haettaessa.

  Erillisistä käynneistä ja päätöksistä peritään voimassa olevan taksan mukaiset maksut.

Uuden rakennusluvan hakeminen

Uusi rakennuslupa haetaan https://lupapiste.fi palvelun kautta. Hakemuksen liitteeksi lisätään seuraavat asiakirjat:

 • alkuperäinen rakennuslupapäätös
 • asemapiirros
 • julkisivu-, leikkaus- sekä pohjapiirustukset
 • ulkopuolisen tarkastajan CV ja tutkintotodistus

Naapureiden tiedottamisen katsotaan olevan ilmeisen tarpeetonta, mikäli rakennushanke vastaa alkuperäisiä suunnitelmia.

Rakennuslupapäätöksessä tullaan määräämään rakennushankkeeseen maankäyttö- ja rakennuslain 150b/c §:n nojalla asiantuntija-/ulkopuolinen tarkastus.

Tarkastajan tulee lausunnossaan ottaa kantaa, onko rakennus rakennettu:

 • luvan myöntämisajankohdan lain- ja asetuksien/määräyksien mukaisesti
 • alkuperäisen rakennusluvan mukaisesti
 • hyvän rakentamistavan mukaisesti
 • rakennuslupahakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
 • terveelliseksi ja turvalliseksi käyttää.

Hanke kirjataan lausunnon ja asiakirjojen pohjalta valmistuneeksi ja päättyneeksi.