Valitse sivu
kirkkonummi

Työpajat_POISTETTU

Kunnantalolla järjestettiin 30.1.2014 työpaja, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yhdistysten näkemyksiä Kirkkonummen rakennetusta ympäristöstä ja sen kehittämistoimenpiteistä. Työpajaan kutsuttiin 45 kotiseutu-, asukas-, yrittäjä-, ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä taideyhdistystä ja nuorisoseuraa, jotka ovat toimintansa puolesta paljon tekemisissä rakennetun ympäristön kanssa.

Yhdistyksiä pyydettiin valmistautumaan työpajaa varten etukäteen hankkimalla kuvia sellaisesta rakennetusta ympäristöstä, jollaista ne toivoisivat löytyvän Kirkkonummeltakin. Kuvat saivat olla joko Kirkkonummelta, muualta Suomesta tai muista maista ja ne saivat olla valokuvia, lehdistä leikattuja kuvia tai itse piirrettyjä. Kuvien oli tarkoitus kertoa yhdistysten mielikuvista siitä, millaista Kirkkonummen rakennettu ympäristö on tulevaisuudessa.

Yhdistykset esittelivät tuotoksensa toisilleen työpajassa, johon osallistui edustajia 19 erilaisesta yhdistyksestä eri puolilta Kirkkonummea, ks. esimerkkiesitykset Kyrkslätts hembygdsföreningiltä ja Veikkolan kyläyhdistykseltä. Esityksissä toistui seuraavia tavoitteellisia teemoja:

 • uudisrakentamisen sovittaminen vanhaan rakennuskantaan, luontoon ja maisemaan
 • ’vihreän’ rakentamisen edistäminen
 • taajamien ja kylien elävöittäminen
 • sujuva ja esteetön liikkuminen
 • panostaminen suunnitteluun ja taiteeseen

Keskustelua jatkettiin pienryhmissä. Ensimmäisessä tehtävässä piti kuvailla yhdellä sanalla oman asuinpaikkansa – taajaman tai kylän – ominaisluonnetta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Toisessa tehtävässä piti keksiä toimenpiteitä em. teemojen toteuttamiseksi käytännössä. Eniten kannatusta saivat seuraavat toimenpiteet:

 • järjestetään arkkitehtuurikilpailuja
 • varataan prosentti taiteelle julkisten hankkeiden budjetista
 • lisätään rakentamisen neuvontaa ja koulutusta:
 • kurssit, työpajat, ekskursiot, some -viestintä
 • lisätään koerakentamiseen vapautta ja porkkanoita
 • (ryhmärakentaminen, puu- ja savirakentaminen, matalaenergiarakentaminen)
 • hyödynnetään Akolmannen sektorin tietoa, osaamista ja työpanosta:
 • avainhenkilöt, asukasraadit, talkoot, ITE-taide
 • lisätään asutusta taajamissa ja kylissä —> saadaan lisää palveluja
 • sijoitetaan korkea rakentaminen keskuksiin asemien ja liikenneväylien läheisyyteen
 • pidetään maisemat avoimina rakentamiselta
 • suojellaan alueita ja rakennuksia luovasti
 • luodaan kevyen liikenteen reittejä junalle, linja-autoille, kouluihin ja liikekeskuksiin
 • lisätään kevyen liikenteen reiteille valaistusta ja alikulkuihin kameravalvontaa.

Yhdistystyöpajan toimenpiteitä myllytettiin toisessa kunnan työntekijöille suunnatussa työpajassa, joka pidettiin 16.5. Tällöin mietittiin myös sitä, kuinka kunnan omia työtapoja ja prosesseja voitaisiin kehittää, jotta valittuihin tavoitteisiin päästäisiin.

Kunnan työntekijät kannattivat eniten seuraavia toimenpiteitä:

 • kunta perustaa rakentamisneuvottelukunnan tms linjaamaan kaupunkikuvallisia asioita
 • kunta järjestää säännöllisesti idea- ja suunnittelukilpailuja tärkeimmistä kaavoitus- ja rakennuskohteista
 • kunnan maankäyttösopimuksissa ja rakennushankkeissa varataan prosentti taiteelle
 • kunta helpottaa koerakentamista (puu-, savi- ja muu ekologinen rakentaminen) esim. tontinluovutusehdoilla
 • kunta lisää tiedotusta ja ohjeistusta energiatehokkuuteen tähtäävistä toimenpiteistä
 • kunta tarjoaa rakentajille nykyistä enemmän koulutusta, neuvontaa ja ohjausta myös uusilla medioilla
 • kunta helpottaa ja tehostaa julkisten tilojen käyttöä asukkaiden yhteiseen toimintaan ulkona ja sisällä (koulut, päiväkodit, asukaspuistot)
 • kunta panostaa liikenneympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen
 • kunta lisää viranomaisyhteistyötä yhtenäisten kevyen liikenteen reitistöjen toteuttamiseksi taajamien ulkopuolella
 • kunta parantaa rakennushistoriaa koskevien tietojen saatavuutta esim. digitaalisilla julkaisuilla
 • kunta kannustaa kylien talkootaideprojekteihin ja omaehtoiseen ITE-taiteeseen.