Valitse sivu
kirkkonummi

Työtilaukset

…ja  tietoa urakoitsijoille

Työtilaukset Kirkkonummen Vedelle tehdään aina sähköisellä lomakkeella.

Asentaja soittaa tilaajalle  töiden ajankohdan sopimista varten kahden viikon kuluessa tilauksesta.

Liitostyö ja liitoskohta

Asiakas voi tilata liitostyön Kirkkonummen Vedeltä, kun

  • liittymissopimus on palautettu allekirjoitettuna Kirkkonummen Vedelle ja
  • selvitykset ja luvat on hankittu

Kiinteistön ja Kirkkonummen Veden välinen vastuuraja on liitoskohdassa. Kaikki vesijohtoon liittämiseen liittyvät työt  suorittaa  Kirkkonummen Veden asentaja asiakkaan tilauksesta.  Muulla tavoin tehdyt liitostyöt puretaan asiakkaan kustannuksella. Ks. tarkemmin Töiden tilausehdot

Kirkkonummen Veden asentaja poraa liitosreiän kaivoon. Kirkkonummen Vesi asentaa tiivisterenkaan porattuun reikään ja asiakas asentaa oman jätevesiputkensa siihen. Jätevesiputken toisen pään liittäminen rakennuksen kvv-järjestelmään on asiakkaan itse hoidettava. Jos jätevesikaivon tonttiliittymä on rakennettu valmiiksi tontin rajalle saakka, voi liittyjä itse liittää jäteveden valmiiseen tonttikaivoon.

Liittymän tilauksen yhteydessä laskutettu liittymismaksu ei sisällä maksua liitostyöstä. Liitostyön hinta ja tarkempi kuvaus  ks. palvelumaksuhinnasto

Rivi- ja kerrostalokohteet

Rivi- ja kerrostalokohteisiin voidaan tilata erillinen työmaaliittymä rakennusajaksi seuraavasti:

1) Täytä liittymishakemus. Kun Kirkkonummen Vesi on allekirjoittanut sopimuksen, se siirtyy asiakkaan allekirjoitettavaksi sähköisesti. Allekirjoita sopimus. Työmaaliittymästä ei peritä liittymismaksua.

2) Tilaa liitostyö työtilauslomakkeella. Liitostyö laskutetaan normaalisti.

3) Tilaa työmaaliitoksen tulppaus työtilauslomakkeella yhden kuukauden kuluessa työmaan päättymisestä.

Tilaa ajoissa!

Asentaja soittaa kahden viikon aikana ajan sopimista varten.
Työtilauslomakkeen lähettämisestä työtilauksen toimittamiseen kestää 3-4 viikkoa.

Työtilauslomake

Töiden tilausehdot, Kirkkonummen Vesi
Yleiset toimitusehdot

Kaivannon vaatimukset

Kartoitusohje (tarkemittausohje) Kirkkonummen Vesi

Palvelumaksuhinnasto

Johtojen sijaintitiedot

Vastuurajat kuvana

Padotuskorkeus

Liittymishakemus (myös työmaaliittymä)

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA:
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot
Määräykset ja ohjeet 2007