Valitse sivu
kirkkonummi

Vastaavat työnjohtajat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikissa lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Hän johtaa rakennustyötä, huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

Lisäksi useimmissa rakennustöissä vaaditaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta (kvv-työnjohtaja) sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta (iv-työnjohtaja) vastaava työnjohtaja. Heillä tulee olla oman alansa koulutus ja työkokemus. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia.

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Vesi- ja viemärityön tarkastusasiakirja

Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja

Kuka voi toimia?

Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulututkinnon (arkk., DI, rak.arkk. tai rak.ins) tai aiemman rakennusasetuksen työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon (rkm). Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennusalalta.

Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen, kuten tavanomaisen varaston tai autotallirakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös ilman rakennusalan tutkintoa oleva henkilö, jolla katsotaan olevan siihen edellytykset. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ns. ”pitkän linjan kirvesmies” tai muulla kuin rakennusalalla tehtävään sopivan teknisen tutkinnon suorittanut henkilö.

 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta

Hakeminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Erityisalan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista. Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä haetaan Lupapiste.fi -palvelussa rakennushankkeeseen liittyen. Niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole aiemmin toimineet Kirkkonummella vastaavana työnjohtajana, vaaditaan hakemuksen liitteeksi todistukset pätevyydestä. Lupapisteessä asiointi vaatii rekisteröitymisen, sähköisen tunnistautumisen ja sähköpostiosoitteen. Ensimmäisellä kerralla kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sen jälkeen kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja salasanalla.