Valitse sivu
kirkkonummi

Vapautus vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoihin. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä. Kunnan ympäristöviranomainen voi hakemuksesta myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon.

Vapautuksen saajan on huolehdittava, että kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusta haetaan Lupapiste-palvelussa.

Ohje Lupapiste-hakemuksen jättämiseksi