Valitse sivu
kirkkonummi

Barnvänlig kommun

Kyrkslätt är officiellt En barnvänlig kommun

Finlands UNICEF gav den första utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslätt i december 2017. Som grund för arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter

För andra gången Finlands UNICEF beviljade Kyrkslätts kommun utmärkelsen En barnvänlig kommun i juni 2020. Tack vare UNICEFs modell har hela kommunens gemensamma förståelse för barnens rättigheters betydelse avsevärt ökat i Kyrkslätt under de senaste åren. Inom serviceområdena beaktas barnen och de hörs vid beredningen av olika projekt och verksamheten.

Avsikten med verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun är att befrämja barnens välmående och förverkligandet av barnens rättigheter i kommunen. I praktiken innebär detta t.ex. att

  • barn behandlas jämlikt som kommuninvånare
  • barnen tas med i planering, bedömning och utveckling av tjänsterna
  • varje barn tillförsäkras lika möjligheter att delta
  • i beslutsfattandet använder man sig av barns och ungas kännedom om sin egen vardag
  • barnets rätt till tillräcklig andel av samhällets resurser syns i kommunens budget.

Ytterligare information om verksamhetsmodellen En barnvänlig kommun finns på UNICEF:s webbplats.

Koordineringsgruppen En barnvänlig kommun ansvarar för utvecklingsarbetet i kommunen. Till gruppen hör representanter från kommunens alla serviceområden, representanter från ungdomsfullmäktige samt förtroendevalda, och kommuns ledningsgruppen. Vid behov kallar vi också representanter från föreningar och organisationer till sammanträden.

Inom kommunens serviceområden finns utbildare i barnets rättigheter som har deltagit i Finlands UNICEFs utbildningar och ordnat flera utbildningar för kommunens personal beträffande förverkligandet av barnets rättigheter i Kyrkslätt.

Projekt enligt modellen En barnvänlig kommun i Kyrkslätt:

Ytterligare information:
Barnvänlig kommun -koordinator: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi
Anna-Lotta Aaltonen, sevicechef för hälsovårdtjänster, tfn 050 310 7064

Ledningsgruppens ordförande
Tarmo Aarnio, kommundirektör

Ordförande för koordineringsgruppen
Linda Basilier

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Koordineringsgruppens medlemmarna >> 

VERKSAMHETSMODELLEN 2021-2023 (pdf)

Koordinationsstrukturen i Kyrkslätts kommun 

Barnvänlig kommun – koordineringsgruppens sammanträdesantekning

22.5.2018 (på finska)
9.10.2018 (på finska)

13.3.2019 (på finska)
9.5.2019 (på finska)
5.9.2019 (på finska)

24.9.2020 (på finska)
11.11.2020 (på finska)

8.4.2021 (på finska)
4.6.2021 (på finska)
11.11.2021 (på finska)

22.3.2022 (på finska)

Uppskattningsmöterna
(Finlands UNICEF) 

2.11.2017 (på finska) – I utmärkelse

29.4.2020  (på finska) – II utmärkelse