Valitse sivu

5.6. vietetään kansainvälistä Maailman ympäristöpäivää. YK:n yleiskokous julisti päivän maailman ympäristöpäiväksi vuonna 1972.

Kirkkonummen rikasta ja arvokasta luontoa suojellaan eri tavoin

Kirkkonummella on rikas luonto ja paljon luonnoltaan arvokkaita alueita. Kunta ylläpitääkin luonnon monimuotoisuutta ja maisemallista kauneutta sekä kestävää käyttöä monin tavoin.

“Kunta seuraa omistamiensa alueiden luonnontilaa ja hakee ELY-keskukselta arvokkaiden alueidensa perustamista luonnonsuojelualueiksi. ” sanoo Kirkkonummen kunnan ympäristösuunnittelija Merja Puromies.

Kirkkonummella on yhteensä 97 luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojelualueen osaa. Puromies kertoo, että kunnan omistamista luonnonsuojelualueista huolehditaan niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja kasvaa entisestään kunnassa. Luonto- ja maisema-arvojen säilymistä turvataan myös kaavoituksella ja maankäyttöhankkeiden suunnittelulla.

LUMO-ohjelmalla turvataan luonnon monimuotoisuutta

Kirkkonummelta on saatu viime aikoina hyviä uutisia ympäristön ja luonnon kannalta.

Kirkkonummen kunta valmistelee LUMO-ohjelmaa. LUMO-ohjelma tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa. Ohjelmaa on työstetty keväällä työpajoissa, joissa on kerätty ohjelman tuottamisen tueksi tietoa ja näkemyksiä.

“LUMO-ohjelmaan tulevien tavoitteiden ja toimenpiteiden luonnokset laitetaan syksyllä yleisesti nähtäville kommentointia varten” kertoo Puromies jatkosta. Lisätietoa LUMO-ohjelmasta löydät täältä.

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi

Kirkkonummen kunta kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkostoon. Kunnan HINKU-työryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä, seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Kirkkonummi on myös mukana eurooppalaisessa ilmastosopimuksessa. Sopimukseen liittyneet kaupungit ja kunnat sitoutuvat kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) laatimiseen ja käyttöönottoon. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi SECAP-toimintasuunnitelman alkuvuonna 2021. Lue lisää aiheesta täältä.

Kirkkonummen kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet

Suomen ympäristökeskuksen toukokuussa julkaistujen tilastojen mukaan Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet vuonna 2022 yhteensä 36,6 % vuoden 2006 tasosta. Kirkkonummen kunta toteuttaa ilmastotyötään laatimansa Kestävän energian ja ilmaston toimenpidekartan (SECAP) mukaisesti. Kunnan talousarviossa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös ilmastobudjetti, jonka kautta seurataan vuosittain ilmastotyön etenemistä. Lue kunnan uutinen aiheesta täältä.

Kuntalaisia osallistetaan torjumaan vieraslajeja mobiilipelin avulla

Kesäkuun alusta Kirkkonummella torjutaan vieraslajeja mobiilipelin avulla. Tempaus toteutetaan Crowdsorsa-mobiilipelillä, jolla torjuttavia vieraslajiesiintymiä videoidaan ja merkitään kartalle. Tehtävä on kaikille avoin ja vaatii ainoastaan mobiilipelin lataamisen omaan älypuhelimeen. Palkkioksi pelaajat voivat ansaita jopa 25 senttiä torjuttua neliömetriä kohden. Lue kunnan uutinen aiheesta täältä.

Osallistaminen, kestävyys ja luonnon monimuotoisuus löytyvät strategiasta

Kuntalaisten ja yhteisöjen osallistaminen onkin osa Kirkkonummen strategiaa. Myös luonto ja ympäristö nousevat esiin kunnan strategiassa.

Kirkkonummen kunnan 2024–2030 strategian yksi arvoista on kestävyys. Strategian toimenpiteisiin on kirjattu toimiminen aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Yhdeksi strategian tavoitteiden mittariksi on nimetty Kasvihuonepäästöt asukasta kohti (HINKU). Kuntastrategia 2024-2030.

Lisätietoa aiheesta:

Ympäristönsuojelu – Kirkkonummi

Ilmastotavoitteet – Kirkkonummi

Maailman ympäristöpäivä – Suomen YK-liitto