Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 28.11. ja käsitteli muun muassa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Lisäksi kokouksessa esiteltiin Kirkkonummen ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen ja ruotsinkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakkaat tyytyväisiä palveluihin

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen sähköinen asiakaskysely toteutettiin lokakuun 2023 aikana kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen sekä asukaspuistotoimintaan osallistuville perheille. Kysely järjestettiin yhdessä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa, ja asiakkailla oli mahdollisuus vastata valitsemallaan kielellä molempien kieliryhmien kysymyksiin. Kyselyyn oli ensimmäistä kertaa mahdollista vastata myös englanniksi.

Kyselyyn vastanneet huoltajat olivat yleisesti tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin. Yleisarvosana ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen järjestämisestä oli 4,6 asteikolla 0–5. Huoltajat mainitsivat positiivisina asioina erityisesti henkilökunnan, toiminnan ja yhteistyön.

Kyselyyn vastasi 757 henkilöä, joka on vähemmän kuin vuonna 2022 toteutetussa kyselyssä, jossa vastaajia oli 983. Syksyn 2023 vastauksista 155 koski ruotsinkielistä varhaiskasvatusta, näistä 121 vastausta kunnallista ja 34 yksityistä varhaiskasvatusta.

Voit tutustua tuloksiin yksityiskohtaisemmin kokousasiakirjoista (ruotsiksi).

Lautakunta merkitsi tiedokseen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa

  • Ruotsinkielisten varhaiskasvatuspalvelujen erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet
  • Ruotsinkielisen opetustoimen valtion erityisavustuksia saaneet käynnissä olevat hankkeet lukuvuonna 2023-2024
  • Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 30.9.2023
  • Kirkkonummen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman päivittäminen
  • Liikuntalinjan oppilaaksioton periaatteet 1.1.2024 alkaen
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790  
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959  

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta