Valitse sivu

Kirkkonummen Vesi vaihtaa vesimittarit  etäluettaviin. Uudiskohteisiin Kirkkonummella on jo parin vuoden ajan asennettu pelkästään etäluettavia mittareita. Sähkönkulutusta on mitattu etäluettavilla mittareilla vuosikausia, ja kokemukset ovat hyviä.

Kirkkonummen Vesi ilmoittaa asiakkaalle, kun mittarinvaihto vedenkäyttöpaikassa on ajankohtainen. Tämän jälkeen asiakas voi varata sopivan ajan nettisovelluksesta tai puhelimitse. Aluevaihdoista ei laskuteta asiakkaita. 

Mittarilukeman ilmoitusvelvollisuus poistuu, laskutus toteutuneen kulutuksen mukaan

Kiinteistöiltä, joille on asennettu etäluettava vesimittari, poistuu mittarilukeman ilmoitusvelvoite. Asentaja välittää vanhan mittarin viimeisen lukeman vesilaitoksen laskutukselle.
Vaihdon jälkeen laskutus perustuu aina toteutuneeseen vedenkulutukseen, ja arviolaskut jäävät historiaan.  Kulutuslukema on helposti nähtävissä mittarista. 
Vedenkulutuksen seuranta ja mahdollisten vuotojen havainnointi kiinteistöllä ovat edelleen asiakkaan vastuulla. Asiakkaan omalla kunnossapitovastuulla ovat myös kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot putkistoineen aina liitoskohtaan saakka (kuva).

Taloudelliset vaihdot alueittain 

Mittarit vaihdetaan alueittain, koska siten niiden elinkaaren hallinta on helpompaa ja taloudellisempaa.  Kirkkonummen Vesi määrittelee alueiden keskinäisen vaihtojärjestyksen verkostoon liittyvien syiden ja  nyt käytössä olevien mittareiden keskimääräisen iän perusteella. 
Kirkkonummen Veden kaikista mittareista on tammikuuhun 2024 mennessä vaihdettu etäluettaviin noin joka neljäs. Kaikkien mittarien vaihtaminen kestää useampia vuosia.

Verkoston kunnon tarkkailu helpottuu

Etäluettavien mittarien tuottaman ajantasaisen tiedon  avulla Kirkkonummen Veden on helpompi tutkia verkoston virtaamia ja vuotoja.  Verkoston kunnossapitotoimet voidaan kohdentaa yhä tarkemmin. Kun mahdolliset vuodot saadaan ajoissa kiinni tai niitä ei pääse edes syntymään, säästetään puhdasta vettä ja siten myös kuntalaisten rahaa.

Mittarista vastaa Kirkkonummen Vesi 

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan vesimittari on veden myyjän eli Kirkkonummen Veden omaisuutta, ja Kirkkonummen Vesi määrää mittarin tyypin ja koon. Mittarit toimivat paristoilla, joita ei tarvitse vaihtaa mittarien käyttöaikana. Signaali välitetään erillisessä verkossa 1-3 kertaa vuorokaudessa. 
Jos lukematietoa halutaan välittää esimerkiksi taloautomaatiojärjestelmiin, mittarin voi vaihdon yhteydessä lisämaksusta päivittää ns. impulssimittariin. Tarkemmat hintatiedot ovat nähtävissä Kirkkonummen Veden palvelumaksuhinnastossa

 Lisätiedot: Verkostopäällikkö Tiia Lampola, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi; puh 09 29671 (vaihde)