Valitse sivu

Alueellinen valmiuskeskustoiminta (AVAK) on osana Kirkkonummen kunnan paikallista kokonaisvarautumista ja valmiussuunnittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa häiriötilanteissa kunta voi kutsua avukseen vapaaehtoisia henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka auttavat kuntaa palvelutuotannon toteuttamisessa. Lisäksi AVAK tuottaa paikallista tietoa kunnan omalle johtokeskukselle tilannekuvan muodostamista varten.

AVAK:n toimijoista suuri osa on vapaaehtoisia henkilöitä

Koska toiminta on kunnan omaa toimintaa ja se liittyy kunnan johtaman valmiussuunnittelun kokonaisuuteen, näissä alueellisissa valmiuskeskuksissa on myös vapaaehtoisten lisäksi kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.

Tekijöitä tarvitaan toimimaan alueellisten valmiuskeskusten vastaavina päälliköinä, varapäälliköinä, viestipäivystäjinä, tilannepäivystäjinä, toimintakoordinaattoreina sekä tilanneyhteyshenkilöinä. Henkilöt koulutetaan näihin tehtäviin yhteistyössä koulutuksessa, jossa on mukana muita Uudenmaan kuntia. Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja yhteistyössä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa. Käytännön harjoittelu tapahtuu Kirkkonummella syyskuussa 2023. Hakuaika koulutukseen alkaa 6.3.2023 ja päättyy 27.3.2023.

Koska AVAK on osa kunnan valmius- ja väestönsuojelutoimintaa, koulutuksen jälkeen toimintaan sitoutuville tehdään kirjalliset sitoumukset osallistumisesta.

AVAK:n henkilöstö ja keskeiset tehtävät

Nimike Keskeiset tehtävät
Päällikkö -toimii tehtävänantajan luovuttamalla virkavastuulla
– huolehtii valmiuskeskuksen järjestelyistä sekä johtaa yleistä toimintaa
Varapäällikkö – huolehtii valmiuskeskuksen järjestelyistä sekä johtaa yleistä toimintaa
Viestipäivystäjä -vastaa tilannekeskuksen viestiyhteyksistä sekä viestin- että tiedon kulusta
Tilannepäivystäjä -tukee päällikköä muodostamalla tilannekuvaa
Toimintakoordinaattori -ylläpitää tiedon valmiuskeskuksen palvelutoiminnasta
Tilanneyhdyshenkilö -pitää yhteyttä valmiuskeskuksessa palveluja tuottaviin tahoihin

Koulutuksen askelmerkit ovat seuraavat:

1. Opetuskerta 27.4.2023. klo 18 – 20 Teams, jonka jälkeen verkkotehtäviä.  

2. Opetuskerta 23.5.2023. klo 18 – 20 Teams (aikataulu vahvistetaan toukokuun alussa), verkkotehtäviä

3. Opetuskerta 23.8.2023 tai elokuun aikana kunnat järjestävät oman lähiopetusillan, jonka kesto on 4 h.

4. AVAK-harjoitus 2.9.2023 

Mukana kouluttamassa on Maanpuolustuskoulutus MPK ja MPK:n kurssialusta toimii verkko-opinnoissa (MPKMoodle).

Hakuaika alkaa 6.3. ja päättyy 27.3.2023.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot kunnan turvallisuusvastaava Juha-Matti Koskiselta puh. 040 574 4897 ja e-mail: juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi.

Jos innostuit, ota yhteyttä ja kerro, mistä roolista olet kiinnostunut!