Valitse sivu

Muistutamme asukkaita, mitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu kunnan ja yksityisten maaomaisuudella. Esimerkiksi Luontoon.fi nettisivuilla on selkeät ohjeet siitä, mitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu, sekä paljon muuta mielenkiintoista tietoa luonnossa liikkumisesta.

Jokaisella on oikeus käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Jokamiehenoikeuden käyttäminen ei saa aiheuttaa kuin vähäistä haittaa maanomistajalle ja luonnolle.

Jokamiehenoikeudella saa

–          liikkua jalan, hiihtäen, uiden ja pyöräillen luonnossa

–          ratsastaa, maastoa ei saa vahingoittaa

–          yöpyä ja oleskella alueilla, missä on sallittu myös liikkuminen

–          poimia luonnonmarjoja, sieniä sekä kasveja, joita ei ole rauhoitettu

–          veneillä, onkia ja pilkkiä (onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joillakin alueilla, tarkista rajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi

 

Jokamiehenoikeudella ei saa

 

–          haitata maanomistajan maankäyttöä, kulkea piha-alueella eikä istutuksilla ja viljelyksillä

–          kaataa tai muuten vahingoittaa kasvavia puita

–          ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta esim. polttopuuksi eikä ottaa sammalta tai jäkälää eikä maa-ainesta

–          tehdä avotulta

–          häiritä kotirauhaa esim. meluamalla tai liian lähelle asumusta leiriytymällä

–          ajaa moottoriajoneuvolla maastossa eikä roskata ympäristöä

–          häiritä tai vahingoittaa eläimiä ja niiden pesiä

–          kalastaa ja metsästää ilman lupia

–          pitää koiraa vapaana toisen alueella, uimarannalla, urheilukentällä, kuntoradalla tai leikkipaikalla

Lisätietoja ja tietoa luonnonsuojelualuiden tiukemmista määräyksistä löytyy osoitteista

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/jokamiehenoikeudet sekä

https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet , joka toimi myös tämän tiedotteen lähteenä.