Valitse sivu

Jokiniityntien nopeusrajoitusta on laskettu 30 kilometriin tunnissa liikenneturvallisuussyistä. Jokiniityntie toimii yhteytenä Jokirinteen oppimiskeskukseen ja lasten koulumatkareittinä. Nopeusrajoituksen laskemisella halutaan parantaa lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuutta. Kyrkvallantien päässä olevat liikennemerkit nopeusrajoitusalue 30 km/h on siirretty Jokiniityntielle Jokiniityntörmän liikenneympyrän jälkeen. Jatkossa 30 km/h aluenopeusrajoitus koskee Jokiniityntietä, Kyrkvallantietä ja Kyrkvallanrinnettä. Autoilijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomioita Jokiniityntiellä nopeusrajoituksen noudattamiseen.