Valitse sivu

Syksyisenä maanantaina ryhmä Jokirinteen päiväkodin eskarilaisia tutustui kunnan päätöksentekoon ja tapasi kunnanjohtaja Virpi Sailaksen Kirkkonummen kunnantalolla. Päivä aloitettiin tiukalla ”kyselytunnilla” ja mikrofonien testaamisella valtuustosalissa, jonka jälkeen ryhmä pääsi kunnantalon kierrokselle ja vierailulle kunnanjohtajan työhuoneeseen.

Lapset olivat valmistautuneet innokkaina tapaamiseen laatimalla nipun kysymyksiä sellaisista aiheista, jotka kiinnostavat juuri heitä. Kysymykset oli mietitty valmiiksi jo kotona ja ne kirjattiin yhdessä muistiin eskarissa, jotta jokaisen kysymys varmasti tulisi kysyttyä ja saisi vastauksen. Lapsia kiinnosti esimerkiksi tietää, onko kunnanjohtajalla lemmikkiä, mitä kunnanjohtajan työhön kuuluu, onko hän ollut lapsena päiväkodissa ja miksi leikkipuistoissa ei ole julkisia vessoja? Hyviä kysymyksiä! Näiden kysymysten pohjalta riittikin keskusteltavaa. Kierros kunnantalon eri tiloissa oli lapsien mielestä jännittävää ja mielenkiintoista ja kaiken kruunasi, kun kunnanjohtaja tarjosi kaikille keksit ja mehut.

Kunnanjohtaja Virpi Sailas kertoo, että vierailu oli täynnä innostusta ja toi iloa kaikille mukana olleille. Lapsiryhmän vierailu elävöittää myös mukavasti kunnanjohtajan viikkoa.

”On tärkeää, että kunta tulee lapsille jo varhain tutuksi. Oppimista tapahtuu eri paikoissa ja erilaisia kunnan oppimisympäristöjä tuleekin hyödyntää. Esimerkiksi valtuustosali on erinomainen paikka demokratiakasvatukseen”, hän jatkaa.

Lasten osallisuus ja yhteisöllisyyden vahvistaminen eskariarjessa

Myös Jokirinteen eskarilasten kanssa kunnantalolla vieraillut varhaiskasvatuksen opettaja Miisa Jeremejew iloitsee onnistuneesta vierailusta.

”Tämän kaltaisen tapaamisten tarkoituksena on muun muassa vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä lasten osallisuutta. Liikumme paljon keskustan alueella ja haluamme avata lapsille eri tilojen merkitystä ja toimintaa, jota rakennuksissa on.”

Jokirinteen eskarilaisten lähiympäristön tärkeitä paikkoja ovat muun muassa lähimetsät, liikuntapaikat ja leikkipuistot. Jeremejew kertoo, että eskariryhmät liikkuvat paljon ja lapset näkevätkin usein retkillään myös kunnantalon. Nyt lapset ovat päässeet tutustumaan siihen, mitä suuren talon seinien sisällä tapahtuu. Fyyrissä eskarilaiset vierailevat vähintään kerran kuukaudessa. Kirjallisuuden lisäksi lapset pääsevät silloin tutustumaan myös esimerkiksi kirjastotalon tiloissa oleviin taidenäyttelyihin.

Jeremejew kertoo edelleen, että Jokirinteen esiopetuksessa halutaan laajentaa näkökulmaa kodin ja varhaiskasvatuksen yhteisön lisäksi kohti ajatusta Meidän Kirkkonummesta ja yhdessä tekemisestä, yhdessä – tillsammans.

”Moninaisuus on rikkaus. Samalla on tärkeää nostaa esille myös samanlaisuutta, jota moninaisessa ryhmässämme on paljon. Me kaikki olemme kirkkonummelaisia ja meille oli tärkeää, että tulimme yhdessä tapaamaan Kirkkonummen kunnan kunnanjohtajaa ja pohtimaan sitä, miten yhteisiä asioita hoidetaan”, Jeremejew jatkaa.

Jokirinteen päiväkodin toiminnassa panostetaan ympäristöstä huolehtimiseen ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen

Jokirinteen päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti, jonka jokapäiväiseen arkeen kuuluu kestävän kehityksen kasvatus. Vihreän lipun periaatteet näkyvät päiväkodissa esimerkiksi ympäristöstä huolehtimisen ja ympäristökuormituksen vähentämisen kautta. Tähän ryhmät saavat tukea kuukausittain kokoontuvalta ympäristöraadilta, johan kuuluu lapsia ja kasvattajia jokaisesta ryhmästä. Näissä tapaamisissa opitaan asioita mm. tutkien ja leikkien sekä ryhmille annettujen tehtävien tai koko talon yhteisien projektien kautta. Luontosuhteen vahvistumista tukee myös ryhmien ulkona oppiminen, joka kuuluu jokaisen ryhmän arkeen.

Ympäristön lisäksi on tärkeää muistaa myös lasten osallisuus aktiivisina toimijoina toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sosiaalisen kestävyyden vahvistamisessa on myös tärkeää muistaa vuorovaikutus sekä yhteistyö yhteisön sisällä ja myös ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämän tarkoituksena on turvata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet voida hyvin, saavuttaa perusoikeudet, hankkia elämän perusedellytykset ja mahdollistaa osallistuminen päätöksentekoon.