Valitse sivu

Syksyllä 2021 aloitettiin Kirkkonummella kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kokeilussa on ollut Kartanonrannan, Masalan, Nissnikun, Vuorenmäen ja Sjökullan päiväkodit. Kokeiluryhmään valitut lapset aloittivat esiopetuksen vuotta säädettyä aikaisemmin, 2016-syntyneet syksyllä 2021 ja 2017-syntyneet tänä syksynä. Kokeilu on puolessa välissä ja ensimmäiset kokeiluun osallistuneet lapset siirtyvät koulutielle ensi elokuussa.

Lasten kommenttien mukaan esiopetuksen kokeilussa on opittu oikeita asioita.  Masalan ja Kartanonrannan eskarilaiset pohtivat oppimiaan asioita näin: ”Oon oppinut, että kaikki saa tulla mukaan leikkiin. Ja voi myös sanoa, että mä haluun nyt leikkiä yksin”.  Eskarissa ollaan opittu säästä, niitä saksijuttuja, piirtämään ja kirjaimia ja jopa kirjoittamaan monta sanaa.  Viittaaminen, piirissä oleminen ja sääntöjen noudattaminen ovat myös tärkeitä eskarilaiset taitoja. Hauskaa eskarissa on ollut tehtävien ja hauskojen aikuisten lisäksi kaverit ja kavereiden kanssa leikkiminen    

Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitykseen ja oppimiseen, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon muodostumiseen. Opetus ja kulttuuriministeriön tekemä seurantatutkimus tuottaa valtakunnallisesti tietoa kokeilun vaikutuksista. Kokeiluryhmien henkilöstö Kirkkonummen päiväkodeissa sen sijaan havainnoi, kehittää ja arvioi esiopetustoiminnan toteumista jatkuvasti. Vaikka kokeilu päättyy 2017-syntyneiden lasten siirtyessä ensimmäiselle luokalle, jää esiopetuksen henkilöstölle kokeilusta paljon hyvää osaamista ja kokemusta. Opettajan käyttämä ”matikkakieli ja -silmälasit” sekä kielellistä kehitystä tukevan ympäristön rakentaminen on tärkeää jo 5-vuotiaitten kanssa. Kun lapsen oppimisvalmiuksiin kiinnitetään erityistä huomiota jo 5-vuotiaana, on aikaa myös tukea kehittyviä taitoja rauhassa. ”On parasta, kun lapset saavat oppia rauhassa ja omaan tahtiinsa.” Lasten ottaminen mukaan toiminnan ja oman oppimisen suunnitteluun vahvistaa ja lisää lasten osallisuutta ja oppimisintoa. 

Kokeilu toteutetaan vuosina 2021-2024 ja siihen osallistuu koeryhmään valitut 2016- ja 2017-syntyneet lapset. Syksyllä 2023 ei aloita uutta ikäluokkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa