Valitse sivu

Mitä ajattelisit, jos Kirkkotorilla näytettäisiin ulkoilmaelokuvia? Tai jos Porkkalassa toimisi kutsuvenepalvelu, Veikkolassa järjestettäisiin bändikonsertteja ja Masalassa olisi kunnon kyläjuhlat? Entä mitä mieltä olisit, jos kunnan nurmikot muutettaisiin kukkaniityiksi ja sinne pystytettäisiin hyönteishotelleja ja puistot täytettäisiin hedelmäpuilla, joiden sadosta kaikki saisivat nauttia? Tai jos päättäisimme yhdessä käynnistää luonnon ennallistamisprojekteja kunnan mailla? 

Kaikki tuo on toteutettu muiden kuntien osallistuvan budjetoinnin projekteissa. Hauskuuden lisäksi on myös pidetty asukkaista huolta: on palkattu jalkautuvia päihdetyöntekijöitä perjantai-iltojen kaduille, lisätty mielenterveystyöntekijöitä nuorisotaloille, järjestetty LGBTQ+-seminaareja yläkoululaisille ja jaettu uimalippuja työttömille. 

Myös Kirkkonummella alkaa 30.10.2023 osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Kokeilu ei tarkoita sitä, että osallistuva budjetointi olisi kertaluonteinen yritys vaan sitä, että etsimme Kirkkonummelle sopivaa tapaa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Tänä vuonna saatujen kokemusten perusteella osallistuvaa budjetointia kehitetään edelleen tulevina vuosina. 

Asukkaat saavat tehdä ehdotuksia 30.10–20.11.2023 siitä, miten he haluaisivat käyttää 100 000 euron suuruisen budjetin. Ideoita voi jättää kunnan nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella tai paperisina kirjastoissa ja kunnan palvelupisteellä.  

Ideoiden tulee olla syrjimättömiä ja lain mukaisia, ne eivät saa olla ristiriidassa kunnan strategian, arvojen ja olemassa olevien päätösten kanssa eivätkä ne saa vaatia jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia. Ideoiden on oltava yleishyödyllisiä ja vahvistettava mahdollisimman monen kuntalaisen hyvinvointia. 

Ideointivaiheen jälkeen työ jatkuu  

Ideointivaiheen jälkeen kunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä arvio ideoiden toteuttamismahdollisuuksia ja kustannuksia. Jatkoon pääsevät kaikki toteuttamiskelpoiset ideat, jotka täyttävät edellä olevat kriteerit. Kaikkiin ideoihin vastataan ja tehdyt päätökset perustellaan. 

Asukkaat saavat äänestää 15.1.–5.2.2024 siitä, mitkä jatkoon päässeistä ideoista valitaan toteutettaviksi vuosien 2024 ja 2025 aikana. Ideat toteutetaan äänestystuloksen määräämässä järjestyksessä siten, että jos määrärahasta ei ole jäljellä riittävää rahasummaa, toteutetaan äänimäärältään seuraava, budjettiin mahtuva idea. 

Äänestys verkossa edellyttää vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla tai Wilma-tunnuksilla. Kirjastoissa ja kunnan palvelupisteellä voi kuitenkin äänestää myös täyttämällä paperisen äänestyslomakkeen. 

Saatuihin ideoihin ja asiantuntijatyöryhmän arvioihin voi tutustua kunnan nettisivuilla. Sivuille laitetaan myöhemmin tietoa myös äänestystuloksista ja ideoiden toteuttamisaikatauluista. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedottaminen ovat tärkeä osa osallistuvaa budjetointia. 

Mihin osallistuvaa budjetointia tarvitaan? 

Osallistuvan budjetoinnin kautta kunta kysyy asukkailta itseltään, mikä heidän mielestään lisäisi heidän hyvinvointiaan. Mahdollisuus osallistua omaa elämää koskevaan päätöksentekoon lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Osallistuva budjetointi on vain yksi suoran demokratian muoto. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä Kirkkonummen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia muillakin tavoilla.  

Osallisuuden lisääminen ei kuitenkaan ole mahdollista yksin kunnan toimilla: siihen tarvitaan osallistuvia kuntalaisia. Kunnan on vaikeaa tietää, mitä asukkaat toivovat ja tarvitsevat, jos asukkaat eivät kerro sitä. Siksi kunnan osallistuvan budjetoinnin työryhmä toivoo, että kirkkonummelaiset osallistuvat aktiivisesti sekä ideoiden keksimiseen että niistä äänestämiseen. 

Yhdessä – Tillsammans, kohti mukavampaa Kirkkonummea! 

Osallistuva budjetointi