Valitse sivu

Kirkkonummella on tällä hetkellä yli 500 sotaa paossa olevaa ukrainalaista. Peruskoulua käy 90 ukrainalaista oppilasta ja kunnan varhaiskasvatuksessa on reilut 40 ukrainalaislasta. Lisäksi perusopetusiän ylittäneitä, mutta Suomen lainsäädännön mukaan oppivelvollisia nuoria Kirkkonummella on joitakin kymmeniä. Ukrainasta sotaa paennut on voinut hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaoikeutta verkossa 1.3. lähtien. 

-Kirkkonummen kunta on halunnut sodan alkamisesta lähtien kantaa osaltaan vastuuta ukrainalaisten auttamisesta, sanoo vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen.

Kirkkonummi on huomioinut kunnan koulujen resursoinnissa ukrainalaisten lasten siirtymisen valmistavasta opetuksesta lähikouluihin perusopetuksen tavallisille luokille syyslukukauden 2023 aikana. 

Kirkkonummen tämänvuotisessa budjetissa on varauduttu valmistavan opetuksen tarpeen jatkumiseen siten, että Kirkkonummella on jatkossakin riittävästi valmistavan opetuksen paikkoja ala- ja yläkoululaisille kaikilla kunnan alueilla. Lisäksi kunta on rekrytoimassa valtion erityisavustuksella kieli- ja kulttuuriryhmien opettajia, jotka tulevat tukemaan valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneitä lapsia.  

Läheistä yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa 

– Kunta tekee tiivistä yhteistyötä vastaanottokeskusten kanssa ja olemme tiedottaneet kunnan vastaanottokeskusten kautta perheitä siitä, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kotikuntaoikeus tuo oppivelvollisuusikäisille. On tosin hyvin vaikea ennustaa, kuinka moni Kirkkonummelle asuvista tilapäisen suojelun piirissä olevista tulee hakemaan kotikuntaoikeutta ja kuinka moni jää sen jälkeen asumaan kuntaan. Toki toivotamme kaikki tervetulleiksi ja olemme varautuneet opetuspalveluissa heidän koulupolkunsa jatkumiseen Kirkkonummella, sanoo sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen 

Kotikuntaoikeus ei vaikuta kunnan varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen 

 Kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on noin 45 ukrainalaista lasta.   

Kotikuntaoikeus ei vaikuta palveluiden järjestämiseen, sillä Kirkkonummella kaikki lapset on toivotettu tervetulleiksi palveluihin heti alusta alkaen.  

– Olemme lähteneet siitä, että kaikki lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta ja pystymme järjestämään kaikille varhaiskasvatuspaikat. Kunnassa käytössä oleva palveluseteli on mahdollistanut lasten nopean sijoittumisen varhaiskasvatukseen – sen myötä myös yksityiset päiväkodit ovat voineet joustavasti tarjota palvelua ukrainalaisille. Talousarviossa emme ole erityisesti varautuneet palveluiden järjestämiseen heidän osaltaan, vaan ukrainalaiset ovat lapsia ja palveluiden käyttäjiä siinä missä muutkin, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma. 

– Palvelujen järjestämisessä varaudutaan kasvaviin palvelutarpeisiin sekä pyritään reagoimaan aina kulloinkin toimintaympäristön muutoksiin, ja osana kunnan huoltovarmuutta varhaiskasvatuksessa pystytään vastaamaan tarpeisiin jatkossakin, jatkaa Vesiluoma. 

Varhaiskasvatuksen asukaspuistotoiminnassa pystytään myös vastaamaan nopeasti ukrainalaisten pikkulapsiperheiden tarpeisiin ja tukemaan kotoutumista sekä lasten ja perheiden hyvinvointia. 

Vapaa-aikapalvelut koettu tärkeiksi yhteisöön liittymisen kanavaksi 

 Kunnan vapaa-aikapalvelut on järjestänyt erilaisia palveluja Ukrainasta saapuneille perheille koko kriisin ajan ja toivottaa edelleen kaikki tervetulleiksi palveluihin.  

– Tärkeä merkitys on myös paikallisten järjestöjen työllä. Vapaa-aikapalvelut on koettu erinomaiseksi kotoutumisen tukijaksi ja yhteisöön liittymisen kanavaksi kaikille kuntaan muuttajille, sanoo sivistysjohtaja Ikonen. 

Kotikuntaoikeutta on voinut hakea maaliskuun alusta lähtien 

Ukrainasta sotaa Suomeen paennut on voinut voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa verkossa maaliskuun alusta lähtien. 

Hakeminen on mahdollista, kun henkilö on asunut Suomessa vuoden, hänellä on suomalainen henkilötunnus ja vähintään vuosi sitten haettu tilapäisen suojelun oleskelulupa.