Valitse sivu

Kirkkonummen ja Vihdin kuntien yhteishanke Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli on saatu menestyksekkäästi päätökseensä. Kirkkonummi on tehnyt aktiivista yhteistyötä Vihdin kunnan kanssa ilmastotyön hankkeistamisen parissa. Nyt marraskuussa 2022 päättyvä hanke oli jo sarjassaan toinen kuntien yhteinen ilmastohanke. Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaan kuuluvan hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön ratkaisuja.

Hankeidea syntyi havainnosta, että ilmastotyö kilpailee usein resursseista, huomiosta ja tekijöistä muiden kuntia koskevien velvoitteiden ja kriisienkin kanssa. Siksi on tärkeää, että kunnallisella ilmastotyöllä pyritään paitsi vähentämään päästöjä, myös tukemaan kunnan taloutta ja elinvoimaa. Kustannustehokas ilmastotyö on vaikuttavaa ja tukee niin ekologista, sosiaalista kuin ja taloudellista kestävyyttä.

Kuntien ilmastotyöllä saavutettavat kustannussäästöt liittyvät pääasiassa kiinteistöjen energiatehokkuustyöhön. Ilmastohankkeeseen palkattu kuntien yhteinen ilmastokoordinaattori koosti tietopaketin kustannustehokkaan ilmastotyön mahdollisuuksista sekä kokosi yhteen Kirkkonummen ja Vihdin energiatehokkuusverkoston, joka toimii vertaistuen ja –oppimisen foorumina. Kirkkonummen ja Vihdin oppeja hankkeesta on koottu kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohjeeseen.

– Tehtäväni ilmastokoordinaattorina oli kannustaa toimialoja kustannustehokkaiden ilmastoratkaisujen toimeenpanoon sekä tuottaa tarvittavaa tietoa ja materiaalia työn tueksi, ilmastokoordinaattori Vera Järvenreuna kertoo.

Konkreettisten ilmastotoimenpiteiden lisäksi hankkeessa kehitettiin kuntien ilmastotyön käytäntöjä ja organisointia. Kirkkonummi sai esimerkiksi ensimmäisen ilmastotyön seurantaraportin, jota tehdään jatkossa säännöllisesti.

Yksi hankkeen tavoitteista oli kuntalaisten ja yritysten sitouttaminen hiilineutraaliustavoitteisiin. Yrityksille järjestettiin neliosainen webinaarisarja kustannustehokkaan ilmastotyön mahdollisuuksista. Myös kuntalaisille järjestettiin tilaisuuksia. Hankkeen päätöstilaisuutena toimineessa Ilmastolivessä kunnanjohtaja Tarmo Aarnio vastasi kuntalaisten esittämiin ilmastoaiheisiin kysymyksiin.

– Vain noin kymmenys Kirkkonummen alueen päästöistä syntyy kuntaorganisaation toiminnasta, joten kunnalla on tärkeä rooli mahdollistaessa asukkaiden ja yritysten kestävää arkea, Järvenreuna toteaa.

Kun päivitettävänä oleva ilmastolaki astuu ensi vuoden aikana voimaan, tulee kunnille ensi kertaa ilmastotyötä koskevia velvoitteita. Vaikka ilmastohanke päättyy, työ kuntastrategiaan kirjatun päästövähennystavoitteen edistämiseksi jatkuu. Kirkkonummelle ja Vihtiin palkataan yhteinen vakituinen ilmastoresurssi, mikäli Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyy vakanssin talousarviokäsittelyssä.

– Kahden kunnan yhteinen ilmastoresurssi on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen on ollut yksi hankkeen keskeisistä tuloksista, Järvenreuna summaa.

Lisätietoa hankkeesta Kirkkonummen Hinku-sivuilla.