Valitse sivu

Ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut 31 178, toisen rokotteen 30 019 ja kolmannen rokotteen 12 549 kuntalaista. Kaikkiaan ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 89,1 prosenttia, toisen annoksensa 86,0 prosenttia ja kolmannen annoksensa 36,0 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

Koko Kirkkonummen väestöön suhteutettuna ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 76,7 prosenttia, toisen annoksen 73,9 prosenttia ja kolmannen annoksen 31,0 prosenttia kuntalaisista.

80 vuotta täyttäneistä kuntalaisista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 95,2 prosenttia, toisen annoksen 89,8 prosenttia ja kolmannen annoksen 76,1 prosenttia. 75-79-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 95,9 prosenttia, toisen annoksen 94,7 prosenttia ja kolmannen annoksen 80,6 prosenttia. 70-74-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 96,5 prosenttia, toisen annoksen 95,0 prosenttia ja kolmannen annoksen 77,1 prosenttia.

65-69-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 93,5 prosenttia, toisen annoksen 92,1 prosenttia ja kolmannen annoksen 68,3 prosenttia. 60-64-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 93,4 prosenttia, toisen annoksen 91,8 prosenttia ja kolmannen annoksen 64,4 prosenttia.

55-59-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 92,3 prosenttia, toisen annoksen 91,1 ja kolmannen annoksen 51,7 prosenttia. 50-54-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 92,0 prosenttia, toisen annoksen 90,6 prosenttia ja kolmannen annoksen 39,5 prosenttia.

45-49 –vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 91,1 prosenttia, toisen annoksen 88,7 prosenttia ja kolmannen annoksen 33,4 prosenttia. 40-44 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 88,1 prosenttia, toisen annoksen 85,8 prosenttia ja kolmannen annoksen 26,5 prosenttia. 35-39 vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 84,2 prosenttia, toisen annoksen 80,4 prosenttia ja kolmannen annoksen 19,3 prosenttia. 30-34 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 79,6 prosenttia, toisen annoksen 75,0 prosenttia ja kolmannen annoksen 11,4 prosenttia.

25-29 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 78,7 prosenttia, toisen annoksen 72,5 prosenttia ja kolmannen annoksen 8,2 prosenttia. 20-24 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 80,6 prosenttia, toisen annoksen 74,6 prosenttia ja kolmannen annoksen 6,7 prosenttia. 16-19 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 90,7 prosenttia, toisen annoksen 85,6 prosenttia ja kolmannen annoksen 3,9 prosenttia. 12-15-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 85,8 prosenttia ja toisen annoksen 79,6 prosenttia.

Kirkkonummelaisista on otettu kaikkiaan 82 804 koronanäytettä. Näytteistä 51 % on ollut positiivisia viimeisen seitsemän päivän aikana. Tartuntojen kokonaismäärä 3 424.

Viikkojen 52 + 1 ilmaantuvuusluku oli 2 444 ja viikkojen 1 +2 ilmaantuvuusluku oli 2 888. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ilmoitetulla ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.  HUS- alueen ilmaantuvuusluku on 3 527 (viikot 1 + 2).

Koska karanteeni- ja tartunnanjäljityskäytännöt ovat muuttuneet, emme enää ilmoita altistuneiden ja karanteenissa olevien lukumääriä. Sen sijaan kerrotaan, kuinka suuri osa näytteistä on ollut positiivisia viimeisen seitsemän päivän ajalta.

Tilastotiedot pohjautuvat HUS koronabotin tietoihin, jotka kertovat tilanteen toukokuusta 2020 alkaen, sekä THL:n tilastoihin.