Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5. vuoden 2023 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedokseen henkilöstökertomuksen sekä arviointikertomuksen vuodelta 2023.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilikauden ylijäämä oli 23,7 milj. euroa. Ylijäämä selittyy arvioitua suuremmilla, 6,1 milj. euron verotuotoilla, poistoarvion alittumisella sekä valtionosuustulojen ylittymisellä. Sote-siirrot huomioon ottaen toimintakate kasvoi 0,6 prosenttia. Verotulot laskivat edellisvuodesta 47,8 %, sillä valtaosa tuotoista siirtyi hyvinvointialueelle. 

Lisäksi valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2023 henkilöstökertomuksen sekä arviointikertomuksen. Arviointikertomuksen osalta valtuusto päätti myös pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä. Vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun 2024 loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.   

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat: 

  • Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä
  • Eron myöntäminen suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen