Valitse sivu

Kunnanvaltuusto päätti 11.12. kokouksessaan, että Kirkkonummen kunta eroaa Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymästä 1.1.2025 alkaen. Kunnan viranhaltijat on valtuutettu neuvottelemaan mahdollisista ratkaisuista, joiden myötä eroaminen olisi perusteltua perua.    

Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanvaltuuston kokousaikataulun vuodelle 2024.  

Kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä järjestettiin kunnanvaltuuston iltakoulu, jossa valtuutetut työstivät kuntastrategialuonnosta. Illan keskusteluiden perusteella luonnosta täydennetään, jonka jälkeen se lähetetään vielä lausuntokierrokselle valtuustoryhmille. Strategia on määrä hyväksyä kunnanvaltuuston kokouksessa alkuvuodesta. 

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat: 

  • Investointien lisämäärärahaesitykset vuodelle 2023  
  • Rakennus- ja ympäristölautakunnan lisämäärärahaesitys liittyen rakennusvalvonnan maksutuotto-odotuksiin 
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys 
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2019: Kirkkonummelle merellinen strategia 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 20/2021: Kirsikkapuisto Kirkkonummelle  
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 24/2021: Toimenpideohjelma espanjansiruetanan torjumiseksi