Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitus teki päätöksen Eeva-Kaisa Ikosen valinnasta sivistysjohtajaksi § 282 /11.09.2023. Määräaika valitusten jättämiselle umpeutui tiistaina 10.10.2023. Määräaikaan mennessä asiasta tuli yksi valitus.

Valituksen mukaan päätöksessä olisi sekä muoto- että asiavirheitä. Lisäksi valituksen mukaan se olisi ristiriidassa hyvän hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden kanssa.

Kunta selvittää valituksissa esiin nostetut asiat ja valmistelee asian kunnanhallituksen päätettäväksi.