Valitse sivu

Nelisenkymmentä henkilöä oli kuuntelemassa, katsomassa ja keskustelemassa luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta, kun Kirkkonummen kunnan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman laatiminen aloitettiin 5.3.2024 avoimella tilaisuudella.

Tilaisuuden vetäjänä toiminut rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi ilahdutti yleisöä kertomalla, että luonnonmonimuotoisuuden vaaliminen on nostettu vasta hyväksytyn kuntastrategian tavoitteisiin. 

Aloitussanat lausunut kunnanjohtaja Virpi Sailas painotti LUMO-ohjelman tärkeyttä, jotta luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen saadaan käytäntöön kunnan toiminnassa.

Luontokadon ehkäisyn välttämättömyyttä painotti ympäristöneuvos Petri Ahlroth ympäristöministeriöstä. Hän iloitsi LUMO-ohjelman saamisesta kotikuntaansa ja kannusti tekemään ohjelman laadinnassa laajasti yhteistyötä ja rohkeita aloitteita.

Luontoharrastaja Markku Jämsä esitti monenlaisia keinoja parantaa pohjoisen Kirkkonummen linnuston elinolosuhteita. Esimerkiksi Haapajärvelle voisi tuoda pesimälauttoja naurulokeille.  Naurulokkikoloniat suojaavat monia harvinaistuneita lintuja. Seudun lintujärvistä tällä hetkellä erityisen arvokas on Stora Lonoks. Sen linnustoarvon säilymistä uhkaa umpeen kasvaminen ja keväisin aikaisin sulavan Evitskogin Mossarnan tulva-alueen täyttöhanke. Metsälinnuston monimuotoisuuden turvaamisessa on tärkeää varjella kunnan omistamien metsien luonnontilaisuutta ja monimuotoisuutta.

Rahoitusta elinympäristöjen ennallistamiseen ja kunnostuksiin on mahdollista saada HELMI-elinympäristöohjelmasta, kertoi luontoasiantuntija Paula Salomäki Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Kuntaa LUMO-ohjelman laadinnassa avustaa Ramboll, jonka edustaja Jani Järvi esitteli ohjelman laadintaprosessia. Hän kertoi tavoitteena olevan saada aikaan konkreettinen ohjelma, jota ryhdytään toteuttamaan laajasti kunnan toiminnassa.

Tilaisuuden osallistujat antoivat paljon hyvää evästystä LUMO-ohjelman laadintaan. Osallistujia toivotaan myös kunnantalolla kevään aikana järjestettäviin työpajoihin: 

  • 11.4. klo 17 työpaja yhdistysten edustajille
  • 16.4. klo 17 kaikille avoin työpaja (mm. kuntalaiset ja yritysten edustajille)
  • 14.5. klo 16.30 työpaja kunnan luottamushenkilöille, vaikuttamistoimielinten jäsenille ja henkilöstölle.   

Ensimmäiseen ja kolmanteen työpajaan lähetetään kutsut ja niihin on ennakkoilmoittautuminen.

Tilaisuudesta tehty videotallenne ja tilaisuuden esitykset sekä LUMO-ohjelman valmisteluvaiheen aineistot löytyvät ympäristönsuojeluyksikön verkkosivuilta osoitteesta https://kirkkonummi.fi/lumo-ohjelmaprojekti/.