Valitse sivu

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Kirkkonummen kunnan perhepäivähoidolle Vihreän lipun osoitukseksi korkeatasoisesta, suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä. Erityisen hienon saavutuksesta tekee se, että valtakunnallisesti Vihreä lippu -toiminnassa on verrattain vähän perhepäivähoitajia mukana. Kirkkonummen kunta on ensimmäinen kunta, jossa kaikki perhepäivähoitajat ovat saaneet Vihreä lippu -sertifikaatin. Myös ensimmäinen Kirkkonummella toimiva yksityinen päiväkoti Creative Learning Playschool on saanut Vihreä lippu -sertifikaatin toiminnastaan.

Perhepäivähoitajien tavoitteena uusien toimintatapojen juurruttaminen arkeen

Viime vuoden keväällä alkaneessa projektissa perhepäivähoitajat valitsivat teemaksi jätteiden vähentäminen. Tarkoituksena oli oppia ja ideoida yhdessä, ja saada kaikissa yksiköissä kierrätysasiat hyvälle tolalle. Lajittelemista haluttiin tehdä leikkien, pelien sekä kirjojen avulla. Tässä myös onnistuttiin hyvin.

Perhepäivähoitajien lapsiryhmissä harjoiteltiin esimerkiksi ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksetaan syödä ruokahävikin vähentämiseksi. Jätteiden lajittelua ja kierrätystä opeteltiin leikin keinoin ja arjen toiminnoissa sekä otettiin tavaksi sammuttaa valot tiloista, jossa ei olla. Myös lelujen lainaamista ryhmien kesken ja erilaisten materiaalien uudelleenkäyttöä parannettiin.

Näistä arjen tavoista syntyi perhepäivähoidon yhteiset Vihreä lippu -tavat, jotka jäävät nyt osaksi arjen toimintaa. Projektissa lasten osallisuus oli ja on edelleen tärkeää, jotta tekeminen tulee osaksi lasten kokemusmaailmaa.

Juhlan paikka

Nyt alkukesän aikana keskustan ja Veikkolan alueen perhepäivähoitoryhmät ovat juhlistaneet yhdessä hienoa saavutusta. Juhlan äärellä lapset kertasivat kokemaansa Vihreä lippu -toimintaa. Lasten mielestä roskaleikki urheilukentällä oli kiva ja Nuuskija-kokoukset tietokoneella jäivät mieleen. Luonnosta lapset ovat oppineet paljon ja kierrätyksen opettelu on ollut hauskaa.

Perhepäivähoitajien mielestä juuri yhdessä tekeminen ja lasten innostuksen näkeminen ja kokeminen on ollut parasta tässä yhteisessä projektissa. Pienistä arjen asioista lähtee rakentumaan kestävät elämäntavat.

Ympäristökasvatusjärjestö FEE korostikin palautteessaan, että perhepäivähoitajat olivat käsitelleet aihetta monipuolisesti keskustellen, pohtien ja tutkien sekä kirjojen, leikkien ja tarinallisuuden kautta. Kiitosta sai myös monipuolinen teematoiminta. Mukana on ollut jätteen vähentämiseen liittyviä aiheita lajittelusta ja kierrättämisestä kierrätystaide sekä -leikkitempauksiin sekä luontosuhdetta syventävää, erilaista toimintaa luonnossa – retkeilyä, tutkimista, seuraamista, sienestystä ja marjastusta.

– Perhepäivähoidossa on jo vuosien ajan lasten kanssa yhdessä opeteltu kestävän elämäntavan pieniä arjen tekoja. On upeaa, että Kirkkonummen perhepäivähoitajat saavat tällaisen tunnustuksen pitkäjänteisestä työstään. Tästä on hyvä jatkaa vahvaa ympäristökasvatusta jatkossakin, iloitsee perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen esihenkilönä toimiva Hanna Leivo.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa kuljetaan iloiten ja oppien kohti kestävää elämäntapaa.

– On todella hienoa, että Vihreä lippu liehuu yhä useamman päiväkodin pihassa ja myös yksityiset päiväkodit ovat mukana kehittämässä ympäristökasvatusta, jatkaa puolestaan varhaiskasvatuksen palveluohjaaja Satu Westerlund.

Mikä on Vihreä lippu?

Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristöohjelma ja sertifikaatti, jossa lapset ja nuoret muuttavat toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Samalla he saavat kokemusta yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, kestävän tulevaisuuden rakentamisesta ja ympäristöongelmien ratkaisuista.

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, maailman suurinta koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkostoa, joka toimii 68 maassa. Suomessa Vihreässä lipussa on mukana jo 95 000 lasta ja nuorta sekä 11 000 opettajaa ja kasvattajaa.