Valitse sivu

Veden saanti sähkökatkon aikana

Lyhyen paikallisen sähkökatkon sattuessa vedenjakelu Kirkkonummen Veden verkostossa toimii normaalisti. Vesi voi kuitenkin tulla hanasta pienemmällä paineella.

Korkeammilla paikoilla, joissa on käytössä paikallinen paineenkorottamo tai kerrostalojen ylimmissä kerroksissa voi kuitenkin veden paineen heikkenemisen huomata nopeasti.

Veden laatu sähkökatkon aikana ja sen jälkeen

Veden laatuun sähkökatko ei vaikuta. Vesijohtovettä voi turvallisesti  juoda sähkökatkon aikana, ellei veden väri tai haju poikkea normaalista. Jos vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamasta sakasta. Ongelma poistuu juoksuttamalla vettä sähkökatkon jälkeen, kunnes sen laatu on normaali. 

Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa varastossa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen. Varautuminen on tärkeää myös omien kaivojen varassa oleville. 

Viemäröinti sähkökatkon aikana

Sähkökatkon aikana viemäröinti toimii osittain. Jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja. Tärkeimmillä pumppaamoilla voidaan käyttää varavoimaa, mutta sähkökatkojen aikana voidaan joutua johtamaan vettä ylivuotona maastoon tai vesistöihin.

Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesien ylivuotoihin, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon ajan, vaikka vedentoimitus jatkuukin.

Suihkussa käyntiä, kylpyä ja harkinnan mukaan vessanpytyn vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan. Pesuja varten voi laskea vettä isompaan astiaan ja ottaa siitä kauhalla käyttöön tarpeellisen määrän.

Myös kiinteistön haltijan tulee varautua sähkökatkoihin

Kiinteistöissä, joissa on oma paineenkorotuspumppu, vedenpaine on sähkökatkon aikana  normaalia alhaisempi ylimmissä kerroksissa.

Kiinteistöillä mahdollisesti olevien tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa ja varmistaa ennen sähkökatkoja. Jos jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistöltä viemäriverkostoon, vesien johtaminen kiinteistön viemäriin aiheuttaa nopeasti viemärin tulvimisen kiinteistöllä, ellei pumppua ole varustettu varavoimalla.

Vaikka kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa liian alas, jotta ei luoda suotuisia olosuhteita legionellabakteerien kasvulle.

Legionellabakteerien kasvu torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä. Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Toimi näin sähkökatkon aikana:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua
  • Myös vessan vetämistä on syytä välttää
  • Älä laske vettä viemäriin. Käytä esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan hanasta vettä

Lue lisää:

Häiriötiedotteet omaan matkapuhelimeen
Voit tilata Kirkkonummen Veden häiriötiedotteet matkapuhelimeesi tai katsoa tilanteen vesihuollon tilannekartalta