Valitse sivu

Kirkkonummen tämänvuotinen ympäristöpalkinto on myönnetty kunnan varhaiskasvatukselle. Palkinto luovutettiin maanantaina 5.9. varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluomalle Kolsarin päiväkodissa. Palkintodiplomin saavat kaikki Kirkkonummen varhaiskasvatusyksiköt. Kunnan ympäristöpalkinnon saaja valitaan kuntalaisilta tulleiden ehdotusten perusteella.

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus on kestävän kehityksen Vihreä lippu -toiminnan kansallinen suunnannäyttäjä. Vihreä lippu on osa kansainvälistä päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toiminnoille suunnattua Eco-Schools-ohjelmaa. Se on maailman suurin koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkosto, joka toimii 68 eri maassa.

-Kaikki kunnan varhaiskasvatuksen lapsiryhmät viettävät viikoittain yhden oppimisen päivän luonnossa. Tällä on suuri merkitys lasten luontosuhteen synnyttämisessä ja vahvistamisessa. Varhaiskasvatuksessa toimii myös ulkona oppimiseen painottuvia ryhmiä, joissa pedagoginen toiminta on viety luontoon – päiväruokailu ja lepohetketkin voidaan toteuttaa luonnon keskellä, kertoo Kirkkonummen varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma.

Ympäristöpalkinnon saaja valitaan kuntalaisten ehdotusten perusteella

Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaettiin nyt seitsemättä kertaa. Palkintoraatiin kuuluivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi, yhdyskuntatekniikan palvelualuejohtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja ympäristöpäällikkö Anu Hynninen. Raati valitsi palkinnon saajan kuntalaisilta tulleiden ehdotusten perusteella.

-Ympäristöpalkinto on merkittävä tunnustus ympäristön, luonnon sekä ympäristövalistuksen eteen tehdystä työstä, kertoi kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi palkitsemistilaisuudessa.

-Tällä kerralla vahva valintamme oli kunnassa erinomaista työtä tehneen varhaiskasvatuksen palkitseminen lasten kasvattamiseksi kestävään elämäntapaan. Ympäristön ja luonnon arvostus tulee lapsille luonnostaan, kun heille annetaan mahdollisuuksia ja kokemuksia luonnon keskellä. Siinä varhaiskasvatus on tehnyt pitkäjänteistä työtä niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoitoryhmissä ja asukaspuistoissa. Tästä olen saanut innostunutta ja ylpeää palautetta myös omalta pojanpojaltani hänen osallistuessaan Vihreä lippu -ympäristöraatiin päiväkodin lähiympäristöön liittyvässä projektissa, iloitsee Haapaniemi.

Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemen mukaan Kirkkonummen varhaiskasvatuksen laadukas ympäristötyö on myös kuntatasolla positiivinen erottautumistekijä.

 -Oli tänäkin vuonna ilo lukea kuntalaisten ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajiksi. Ehdotuksista kävi hyvin ilmi, että varhaiskasvatuksen ympäristötyö ja esimerkiksi ulkona liikkuminen ja oppiminen on meillä pidettyä ja arvostettua, sanoi Saara Huhmarniemi ympäristöpalkinnon palkitsemispuheessaan.

– Kirkkonummen kunnalle varhaiskasvatuksen laadukas työ on vahvuus, jonka avulla meidän on mahdollista erottua positiivisesti luontoa ja luonnonläheisyyttä arvostavana kuntana. Konkreettisen ja yhteisöllisen ympäristötyön avulla lapset oppivat sellaisia tulevaisuuden tietoja ja taitoja, jotka auttavat käsittelemään ja ratkaisemaan nykyisiä ympäristön kantokykyyn ja ilmaston kuumenemiseen liittyviä epävarmuuksia ja uhkia. Arvokkaita tietoja ja taitoja, joista olisi hyötyä kaikenikäisille, jatkoi Huhmarniemi.

Kirkkonummella on 20 Vihreä lippu -varhaiskasvatusyksikköä

Vihreä lippu -ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Lapset osallistuvat tavoitteiden asettamiseen, toimintatapojen valintaan ja arviointiin sekä muuttavat toimintayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, yhdessä opettajien ja kasvattajien kanssa. Osallistaminen vahvistaa lasten roolia ympäristötoimijoina ja osoittaa heille, että asioihin on mahdollista vaikuttaa.

Kirkkonummella on 20 Vihreä lippu -sertifikaatin saanutta varhaiskasvatuksen yksikköä. Päiväkotien lisäksi mukana ovat kaikki kunnan asukaspuistot ja suomenkieliset perhepäivähoitoryhmät.

Varhaiskasvatuksen Vihreä lippu -sertifikaatin saaneita yksiköitä ovat Hommas daghem, Jokirinteen päiväkoti, Kantvikin päiväkoti, Kartanonrannan päiväkoti, Kolsarin päiväkoti, Koskentorin päiväkoti, Laajakallion päiväkoti, Masalan päiväkoti, Neidonkallion päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, Prästgårdsbackens daghem, Ravalsin päiväkoti, Sepänkannaksen päiväkoti, Sjökulla daghem, Veikkolan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti, asukaspuistot Fyyri, Veikonvintti ja Piennarpiha sekä Kirkkonummen kunnan suomenkieliset perhepäivähoitoryhmät.

Varhaiskasvatuksessa kasvetaan kohti kestävää elämäntapaa

Varhaiskasvatus on avainroolissa edistämässä kestävyysajattelua ja toteuttamassa ympäristökasvatusta sekä luontopedagogiikkaa.

-On tärkeää, että lapset oppivat ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia ympäröivään luontoon, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatusta tukee toimipaikkojen ympäristökasvattajista koottu verkosto. Varhaiskasvatuksessa koulutetaan jatkuvasti oppisopimuksin ympäristökasvattajia, jotka välittävät ympäristökasvatusta tukevaa tietoa ja osallistuvat kestävän elämäntavan edistämiseen toimipaikoissaan.

-Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus työskentelee määrätietoisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen vision mukaisesti päiväkotien, asukaspuistojen ja perhepäivähoidon työtä tehdään iloiten ja oppien, rohkeasti, kohti kestävää elämäntapaa – tillsammans!, jatkaa Anu Vesiluoma.

Kunnan ympäristöpalkinnon myöntämisperusteet

·Ympäristöpalkinnon saaja on Kirkkonummella toimiva yritys tai yhteisö tai kirkkonummelainen yksityishenkilö.

·Palkinto on tunnustus Kirkkonummen ympäristön hyväksi tehdystä esimerkillisestä työstä joko viimeisen vuoden aikana tai pidemmällä ajanjaksolla.

·Palkinto myönnetään ympäristönsuojelua edistävistä toimista, jotka liittyvät esim. luonnon tai kulttuuriympäristön hoitoon, vesiensuojeluun, ympäristövalistukseen, energian säästöön, uusiokäyttöön, kierrätykseen sekä roskaamisen ja jätteiden synnyn vähentämiseen.

·Palkinnon saaja ei ole aikaisemmin saanut kunnalta vastaavaa tunnustusta ympäristöasioissa.