Valitse sivu

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan palvelualue on aloittamassa Kirkkonummentien ylikulkusillan alueen suunnittelun. Suunnittelualue koskee Kirkkonummentietä, Munkinmäentietä, Paadistenkaarta ja Asemankulmaa.

Suunnitteluun liittyen alueella tullaan tekemään maastomittauksia ja maaperätutkimuksia. Maastotyöt tehdään kevään 2022 aikana ja niitä mahdollisesti täydennetään suunnittelun edetessä.

Alueen asukkaille ja asiasta kiinnostuneille pidetään asukastilaisuus, kun suunnittelu on edennyt riittävän pitkälle. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia.

Hankkeen rakennuttajana toimii Väylävirasto.

Lisätietoa hankkeesta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Yhteystiedot:

Erkki Mäkelä, Väylävirasto, erkki.makela@vayla.fi

Hannu Ruhanen, Kirkkonummen kunta, hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi

Ylva Wahlström, Kirkkonummen kunta, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Sami Rantala, Kreate Oy, sami.rantala@kreate.fi