Valitse sivu

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kunnanvaltuustot ovat 30.10.2023 päättäneet yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta vuoden 2025 alusta lähtien työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Eduskunta päätti maaliskuussa 2023, että nykyiset TE-toimistot lakkautetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosa julkisista työvoimapalveluista siirtyy kuntien tehtäväksi. Kirkkonummi toimii jatkossa työllisyysalueen vastuukuntana ja on lain tarkoittama työvoimaviranomainen.

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion päätökset on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriöön, joka valmistelee päätösesitykset työllisyysalueista valtioneuvostolle. Valtioneuvosto voi tietyissä tapauksissa päättää alueista toisin kuin kunnat. Valtioneuvosto päättää työllisyysalueista lopullisesti 29.2.2024.

Lähipalveluun panostaminen keskeistä

Työvoimapalvelut sisältävät sekä henkilöasiakkaille että työnantajille tarjottavia palveluita.
– Kunnille onkin tärkeätä, että työvoimapalvelut muodostavat eheän kokonaisuuden työllisyys- ja elinkeinopalveluista sanoo Virpi Sailas, Kirkkonummen kunnanjohtaja.

Kirkkonummella, Vihdissä tai Siuntiossa ei nykyisellään ole TE-toimipistettä. Lähimmät toimipisteet ovat Espoossa ja Lohjalla.
– Lähipalvelu ja siihen panostaminen on yksi työllisyysalueen pääpainopisteitä. Kussakin kunnassa on jatkossa yksi lähipalvelua tarjoava toimipiste. Kohtaamalla asiakkaita ja varmistamalla henkilökohtainen ja tarvelähtöinen palvelu, edistämme työllisyyttä ja siten kuntien elinvoimaisuutta toteaa Juha-Pekka Isotupa, Siuntion kunnanjohtaja.

Palvelut asiakastarpeiden pohjalta

Muita toiminnan painopisteitä ovat työnantajapalveluiden ja työnantajayhteistyön vahvistaminen, ja kuntien palvelukokonaisuuden hyödyntäminen vahvemmin esimerkiksi nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden palveluiden osalta. – Lisäksi laaja-alainen ylialueellinen yhteistyö muiden toimijoiden, kuten muiden työvoimaviranomaisten kanssa on myös erityisen tärkeää toteaa Tony Sandström, alueen TE25 valmisteluista vastaava palvelupäällikkö.

– Työvoimapalveluiden järjestäminen muodostaa kunnille uuden valtionosuustehtävän.  Samalla kuntien työttömyysetuuksien maksuosuusjärjestelmä kiristyy. Tämä luo kunnille vahvoja taloudellisia intressejä varmistaa uuden työllisyysalueen toiminnan vaikuttavuus. Palveluita suunnitellaan ja valmistellaan asiakastarpeiden pohjalta, jotta voidaan varmistaa asiakaskeskeiset ja vaikuttavat palvelut kertoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueelle siirtyy liikkeenluovutusperiaatteella valtiolta noin 50 työntekijää. Työllisyysalueella on noin 5000 työnhakijaa.

Valmisteluita jatketaan kuntien tiiviinä yhteistyönä. Valmisteluissa osallistetaan laajasti eri yhteistyötahoja.