Valitse sivu

Munkbron

 

Munkbrons skick undersöks. Kartläggningen av skicket utförs före nästa

höst och därefter fattas beslut om de åtgärder som behövs.

 

 

Vinterunderhållet kan inte utföras med vinterunderhållsmaskinerna och därför

har märken med ”inget vinterunderhåll” placerats på bron.

 

 

Ytterligare information  

kunnossapito@kirkkonummi.fi